En annan Silla-Oskar fanns i Verums socken åren 1913-1952

VERUM. Verums egen Silla-Oskar ses här posera omkring 1933 vid sin välkända - inte särskilt strömlinjeformade - autotomobil. Bild ur Thore Brogårdhs bok ”Från flydda dar” (1979).

Det var inte bara i Vittsjö som det fanns en ”Silla-Oskar” under 1900-talets första hälft. Det fanns ett par år in på 1950-talet en oumbärlig person med samma namn i Verum. År 1913 inflyttade Oskar Edvin Olsson till Stavshult i Verums socken från Norra Mellby och året därpå gifte han sig med 21-åriga Hilma Cecilia Nilsson från Hjärsås.
Oskar Olsson, som var född 1886 på ett litet hemman i Nösdala i Brönnestads socken, var den som vi i Verum kallade Silla-Oskar. Han skötte kringföringshandel med färsk fisk i Verums socken fram till dess att Edvin Fischer sedermera på 1950-talet drev liknande verksamhet. De första åren som Oskar var sillakrämare i socknen fick han sköta affärerna genom att fara omkring till gårdarna med häst och vagn.

 

En träbesman av detta slag var huvudredskapet för den tidens sillakrämare.
Oskar Olsson och hustrun med fyra döttrar och två söner bodde i ett rött hus utmed vägen mot Bjärnum bara några hundra meter före avtagsvägen som gick in till ödegården Assaretorp eller Månsatorp. Oskar Olsson avled 1952.

I denna ”faluröda” torpstuga bodde Oskar Olsson med sin hustru och i garaget fanns Forden.

Top