Varmhjärtade vedsågaren Sixtus drack gärna kaffe på fat

Sixtus på väg in i Birger Petterssons butik på 1950-talet

Den 6 augusti 1885 födde den då 41-åriga ogifta pigan Johanna Bengtsdotter i Stavshult en son som vid dopet den 30 i samma månad fick det ståtliga namnet Sixtus. Detta namn hade i äldre tid burits av fem påvar inom den katolska kyrkan. Den siste av dem var Sixtus V (1585 – 1590). 
Eftersom Johanna var ogift noterades Sixtus visserligen som oäkta, men sågaren och änklingen Per Sonesson på Stavshults sågmölla erkände faderskapet. Denne hade i november året innan kommit från Osby med tre moderlösa barn (Emil 12 år, Svante 7 år och Betty 4 år). Sågaren Per Sonesson avled i Stavshult 1892.

Johanna och hennes bröder hade varit i Tyskland

Den ogifta arbetspigan Johanna hade förut fått en son, som var frukten av en kortvarig arbetsvistelse i Slesvig-Holstein. Under nära ett och ett halvt år - från januari 1875 till april 1876 - hade Johanna arbetat i Tyskland. En månad efter återkomsten därifrån födde Johanna sonen Wilhelm, vilken emellertid dog i juni 1877 drygt ett år gammal. Även Johannas två bröder Nils och Anders Bengtsson hade arbetat i Tyskland under 1870-talet.
Brodern Anders Bengtsson (född 1847) hade även bott i USA. Han hade 1885 återkommit efter fyra års vistelse i Amerika tillsammans med hustru Anna Magdalena Ahrens. Hustrun var född i Holstein 1853 och Anders hade träffat henne under sin arbetsvistelse i Tyskland åren 1873 till 1876. Makarna hade under tiden i USA anslutit sig till Baptistkyrkan i New York. Anders Bengtsson var verksam som snickare och flyttade med hustru och barnen Alma Betty och Jenny Armida till Bjärnum 1902. Familjen bodde på den fastighet i Stavshult som vi sedermera kallade Enocks.
Sixtus Persson levde hela sitt liv med yrkesbenämningen ”jordbruksarbetare”. Han bodde kvar i den gamla torpstugan vid Mölleröd några år in på 1950-talet. Modern Johanna Bengtsdotter, som på äldre dagar kallades Snus-Johanna, dog där den 19 november 1937.

På äldre dagar bodde den åldrade pigan Johanna Bengtsdotter i en torpstuga på Mölleröds ägor. Johanna som allmänt för kallades Snus-Johanna flyttade in i torpet med sonen Sixtus år 1910.

Vedsågaren drack gärna kaffe på fat och var tjusad av byns affärsbiträden

Sedermera bodde Sixtus på ålderdomshemmet i Verum men var ständigt anlitad som trägen vedsågare. Hans välkända profil böjd över en sågbock med bågsågen löpande fram och tillbaka blev så karakteristisk att konstsmeden Einar Persson i Brogården gav sin mekaniska bågfilmaskin namnet ”Sixtus”. En av de första personer som jag själv såg dricka kaffe på fat var just Sixtus. Det var spännande att som femåring titta efter ifall den droppe som alltid dinglade under näsan på vedsågaren skulle falla ner i kaffet.
Denne varmhjärtade man hade även ett gott öga till byns unga affärsbiträden. Han var troligen hemligt förälskad såväl i Karin i Birgers butik, som i Birgit hos Björveruds. Ibland köpte han en liten vacker sak som han bad biträdet slå in med vackert omslagspapper och med krusiga röda snören. När han betalt och tagit emot asken lämnade han över den till biträdet med ett ”Varsågod” den är till dig.
Vedsågaren och hedersmannen Sixtus Persson ansåg att hans livslopp var fullbordat när hans liv ändades i Verums ålderdomshem fredagen den 26 februari 1960. Han var då 74 år gammal.


Sixtus firar här sin 70-årsdag den 6 augusti 1955
Bild från T. Brogårdh: Från flydda dar.

Top