Ekonomipristagaren från Chicago i Skeinge och Tulatorp

VERUM. Professorn Lars Peter Hansen från University of Chicago gjorde den 23 augusti 2015 en blixtvisit på några platser i Göinge där hans farmor Syble Toolson-Hansen (1896-1976) hade sina rötter. Släkten hade i USA ändrat sitt efternamn från Tulsson till Toolson.

Till Pusahuset och Wanås slott
Resan gick först från Kristianstad till ”Pusahuset”, ett torp i Kvittinge tillhörande Wanås godegendom. Den till mormonkyrkan värvade familjen Tulsson, som bodde där sedan omkring 1813, avreste till mormonstaten Utah i Amerika 1857. Fadern Per Tulsson avled under färden över Atlanten, men hustrun med sonen Lars (som givit sitt förnamn till ekonomipristagaren) och hans sju syskon kom fram till Utah där de blev bosättare i Smithfield i Cache-dalen, där familjen fortfarande är representerad.L. P. Hansen och hustrun Grace Tsiangtog fikapaus i Brogården, Verum. Göingeättlingen från USA i sin farmors farfars torp ”Pusahuset”.

Därefter besöktes Simontorp vid Osby samt Tulatorp och Skeinge säteri

Den till Utah anlände Lars Tulsson/Toolson gifte sig där med en från Simontorp i Osby utvandrad flicka vid namn Ingri. Hon var dotter till liesmeden ”Skotta-Tufve” och hade i Köpenhamn blivit omvänd till mormonkyrkan.

Per Tulsons farfar Håkan Dansson var född i Tulatorp 1722 av frälsebonden under Skeinge säteri Dan Tulsson. Denne Håkan blev sedermera genom giftermål bonde i Tviggasjö i Farstorp. Hans bröder Tulsson Dansson och Pål Dansson blev båda frälsebönder i Verums socken.

Ekonomipristagaren Lars Peter Hansen på trappan till Skeinge säteri.

Sista besöket på Lars Peter Hansens Göingska safari blev Farstorp och Ignaberga.
Slutligen gjordes den 23 augusti 2015 en tur till Farstorps kyrka och byn Gammalstorp med torpet Bonahygge. Återfärden till Kristianstad gick över Ignaberga, där proselytvärvaren och skräddaren Ola Nilsson Liljenquist bodde. Han är av allt att döma den som lyckades förmå familjen att emigrera till Utah.

Slutligen kan nämnas att Lars-Peter Hansen i likhet med bröderna och lundaprofessorerna Per och Nils Stjernquist, med rötter i Ballingslöv, kan räkna den kraftfulle tingsfogden i Göinge Hans Mattisson (död 1668) som sin anfader.

”Star speaker” i Köpenhamn den 24-25 augusti
Hansens besök i Norden sammanhänger med att han är inbjuden som s.k. star speaker på den tredje internationella FRIC-konferensen (Center for Financial Frictions) som anordnas vid Handelshögskolan i Köpenhamn i slutet av augusti.

Top