Verum från luften 1955 och 1975 – om Dals Långed-bilderna

VERUM. Det finns säkert fler än jag som suttit undrande över gamla flygbilder med utgivningsort ”Dals Långed”. Ibland vill man gärna veta vilket år den flygande fotografen passerat våra trakter. Detta är fullt möjligt genom att förlaget hade skyldighet att få bilderna ”frigivna” av Försvarsstaben. På varje bild finns därför dels en siffra, dels en ”årsbokstav”. På denna bild över bebyggelsen längs Vieån står ett R vilket kan tolkas som 1955. Många vykortssamlare vet hur man avläser vilket år flygbilden är tagen. (Se förklaring längst ner!)

Bilden är tagen under ett sommarlov som många i min generation minns. Det var den varmaste sommaren i mannaminne och luften stod stilla och dallrade om dagarna. Några minns den som utställningssommaren H55 uppkallad efter den internationella bostads- och konstindustriutställning som arrangerades i Helsingborg 10 juni–28 augusti 1955.

VERUM från luften 1955
Från vänster bortom ån: Längst upp i hörnet bodde ”Torstens-Olofas Olivia”. (Maken Olof Johansson dog 1951.) Därefter ses Gamla skolan, Nils Håkanssons gård med ångsågen, torpen Annorlunda (Ivarssons) och Himmelriket (Hasselbergs), ”NTO-huset”, Nils Svenssons snickeriverkstad och bostadshus i funkis, Kommunalhuset, Ålderdomshemmet, Minnie Perssons lanthandel (Gustavs), Thorvald Torstenssons hus, Björveruds lanthandel med Caltex-macken och längst till höger Axel Håkanssons gård.
Från vänster hitom ån: Nya skolan, Erik Strömblads gård, Nils Nilssons gård, Karl E Nilssons ”Postakarlen” villa, Johan Thörns villa (skymd av träd), Birger Petterssons lanthandel med Esso-macken.

Bilderna gavs ut som vykort av Företaget A/B Flygtrafik och sedermera utkom även ”markbilder” från O. Lillieqvist Konstförlag. Det stora flygbildarkivet köptes in av landets länsmuseer för några år sedan.
Mats Rogberg lyckades på en auktion köpa kopior av flygfotos från alla landskap söder om Dalälven. Av de skånska bilderna har Mats Rogberg producerat böckerna "Vid en landsväg - byar och samhällen flygfotograferade på 1930-talet" som finns att köpa via bokhandeln.

Företaget Flygtrafik startades av ingenjören Karl Olof Rudolfsson Lilljeqvist (1911-1992) och hans svåger flygpionjären Johan Oskar Albin Ahrenberg (1889-1968). Företaget låg i Stockholm till säsongen 1939/40 och flyttades därefter till Dals Långed där Lilljeqvist var född. En son till Olof Lilljekvist har skrivit följande: Alla bilder de tog har en bokstav och ett nummer så att man kan identifiera vilket år bilden blev tagen. Min far flög ett eget plan då de startade företaget Flygtrafik och senare hyrde de in flygplan med pilot. I början fotograferade min far själv, senare med anställd fotograf och försäljare. Flygplanstypen var Junker pontonplan...

VERUM från luften 1975
Inga stora förändringar har skett. Men Postakarlens villa är nu riven och ett pensionärsbostadshus med tre lägenheter har byggts på platsen. Intill vägen mot Visseltofta har Sven Göte och Inger Svensson byggt sin nya villa och i högra bildkanten skymtar Thörns villa som var helt skymd av träd 1955.


BILDKODERNA
Flygbilder: C=1935, D=1936, E=1937, F=1938, G=1939, H=1946 (47), K=1947 (48). L=1950, M=1951, N=1952, O=1953, P=1954, R=1955. Därefter anges årtalet på bilden.
Markbilder: A=1942 osv till H=1949, J=1950 osv till P=1956, R=1957 osv till V=1961, X=1962, Y=1963, Z=1964, AD=1965 osv till AH=1969, AJ=1970 osv till AP=1976, AR=1977 till AV=1981, AX=1982, AY=1983, AZ=1984, BA=1985 till BE=1989 o.s.v.

Register över bl. a. bilderna från AB Flygtrafik finns på Krigsarkivet under: Försvarsstaben: 0202/044:H Luftförsvarsavdelningen: J 1 b Register till flygfoton, K 1 a Flygfoton. 1920 – 1939, K 1 b Flygfoton från AB Flygtrafik. 1947 – 1948 , K 1 c Vykortssamlingen 1940 – 1941, K 1 d Flygfoton från AB Stockholms Aero m.fl. 1940 ca – 1953,

Top