Tungviktare med rötter från Skeinge säteri i Verum

VERUM. Från den legendariska Osby Atlet & Brottarklubb hörde man i min barndom ofta talas om bröderna Albert Blixt (1911-1996) och Hjalmar Blixt (1909-1983). En annan framgångsrik brottare i samma klubb var under 1930 och 1940-talen Per Erik (Pelle) Lindholm (1915-2010). Han började på 1930-talet som welterviktare, men avancerade senare till klassen lätt tungvikt. Pelle Lindholm var först rörläggare hemma i Osby, men blev sedan polisman och var fram till sin död bosatt i Hörby.


Per Erik (Pelle) Lindholm som ung brottare

Brottarens föräldrar Per Adolf Johansson Lindholm och Olga Agneta Olofsdotter var båda komna från Skeinge godsegendom i Verums socken. Såväl farföräldrarna som morföräldrarna hade haft anställning hos greve Harald Holck på Skeinge säteri i Verums socken. Pelle Lindholms farfar Johan August Petersson var smålänning och hade kommit till Skeinge som statdräng 1899 med hustrun och sex barn. Morfadern Olof Andersson hade tjänstgjort som livréklädd kusk hos greven: Han var son till Anders Olsson. Mormodern, tidigare mamsell Neess, kom 1874 från Danmark och hade varit jungfru hos det danska greveparet på Skeinge.

Brottarens mor Olga hade varit fosterdotter hos sin farfar Anders Olsson. Denne kom som huggedräng till säteriet 1857. Han blev sedan dagsverkstorpare på Sjöhuset i Björkeberga med skyldighet att göra 80 årliga dagsverken åt herrskapet.


Olga Agneta Olofsdotter och Per Adolf Johansson Lindholm
med sina fem äldsta barn. Senare föddes Pelle och Lennart.

I en skildring om livet på Skeinge under den tid i slutet av 1800-talet då den danske greven Holck härskade där kan man läsa följande om Per Erik Lindholms morfar Olof Andersson: Den grevliga familjen på Skeinge levde ståndsmässigt. Åkturerna företogs i en fin vagn, förespänd med två eldiga springare, vilka kördes av en i ett glänsande livré klädd kusk som hette Olof Andersson. Han var son till torparen Anders Olsson och blev senare morfar till den i vida kretsar kände tungviktsbrottaren Per Erik (Pelle) Lindholm.

Torparesonen Olof Andersson gifte sig 1879 med mademoiselle Anna Christiane Frederikke Ludovica Neess, vilken var dotter till en den danske jordbruksförvaltaren Anton Neess och hans hustru Mette, vilka några år bodde på Måssaröd gård vid Osby. Denna skogsegendom hade förut ägts av greve Holck på Skeinge, som där tog ut virke till sitt tunnbinderi. Anton Neess sägs genom byte med Björkeberga i Verums socken omkring 1890 ha blivit ägare av Måssaröd. Men redan 1894 sålde han Måssaröd till patron Flygare från Vollsjö gård.

Tyvärr blev den äktenskapliga lyckan för Olof Andersson avbruten då hans danskfödda hustru dog 1891. Hennes far Anton Neess blev änkeman 1893 och han avled som inhyses i Ö. Kalhult, Osby socken 1899.  Den blott fyraåriga dottern Olga (Olofsdotter) blev efter moderns död fosterbarn hos sin farfar och fastern Hanna och hennes man tunnbindaren Bengt Johnsson i Skeinge.

Olgas faster Hanna Johnsson har berättat att hon var kammarjungfru hos grevinnan på Skeinge och att greve Holck brukade arrangera skördefest för sina underlydande varje år. Hanna blev då befalld att koka vatten att hälla i en mjölkkanna och sedan fylla i konjak och socker. Denna doftande toddy bars ut till gästerna. Hanna säger: Vid sådana tillfällen var greven mycket road av att se på de manliga gästernas akrobatiska prestationer. Men sedan några ynglingar från Osby en gång kom och ställde till slagsmål upphörde skördefesterna.

Olgas far Olof Andersson flyttade till Välinge socken i västra Skåne och blev kusk och trädgårdsmästare hos godsägaren Brunnström på Stureholm. Olga gifte sig 1908 med dragonen Per Adolf Johansson Lindholm, vilken återkom till hemorten i Verum efter att ha vistats i Ystad sedan december 1903. Vid återkomsten blev Per Adolf Lindholm grevens kusk fram till dess att familjen Holck lämnade Skeinge i oktober 1909. Snart därefter flyttade Per Adolf och Olga med sina två barn till Våxtorp i Halland där de stannade ungefär fem år. Maken var under 1909-1914 anställd som kusk på Wallens slott, som då ägdes av Bengt Carlheim Gyllensköld och hustrun Sophie Castenschiold.Per Adolf Lindholm på kuskbocken omkring 1915.
Kimröksfabrikens kamrer Roos med familj är passagerare.

Familjen återkom till sina tidigare hemtrakter och bosatte sig vid Skansen i Sibbarp med sin fyra barn. Under åren efter flyttningen dit föddes så Irma Louise 1914 och Per Erik 1915. Sist föddes ”sladdbarnet” Lennart Lindholm 1927. (Han är nu 88 år och bor i Osby.) Familjefadern Per Adolf Lindholm var i många år verksam som kusk på Kimröksfabriken och från 1927 förare av fabrikens nyinköpta lastbil. Han dog dramatiskt 1929, 44 år gammal, i en järnvägsolycka vid Hasslaröd. I boken Tåg och människor, Osby i bilder 2 (2012) skriver Tord Jöran Hallberg: I april 1929 blev en bil, som fördes av P. Lindholm och hade snickaren Elof Olsson som passagerare påkörd av ett snälltåg vid den obevakade järnvägsövergången i Hasslaröd. Båda männen dog. De var trotjänare vid Skansens kimröksfabrik.

Per A. Lindholms efterlevande maka Olga Agneta avled 80 år gammal den 10 april 1968. Fram till sin död 1919 var Harald Holck och efter hans död dottern Sophia delägare av Skansens Kimröksfabrik. År 1948 blev Johan Ekman på Östanå ensam ägare.

Tre legendariska tungviktsbrottare från Osby Atlet & Brottarklubb mots vid 40-årsjubileet 1970.
Från vänster ses Hjalmar Blixt, Pelle Lindholm och Albert Blixt.

Top