Prästporträtt från Visseltofta-Verums pastorat

VERUM. I detta reportage följer bilder på gamla präster i det 1962 avvecklade pastoratet Visseltofta-Verum, som ju på den tiden det begav sig från 1952 var en del av Vittsjö kommun, vilken ju sedan upplöstes 1973.

 

Carl Christian Eberstein. Kyrkoherde/prost 1826-1835.

Wilhelm Wahlquist. Kyrkoherde /prost 1836-1858 *).

Olof Stille. Kyrkoherde 1865-1876.

August Theodor Peterson Tretow. Kyrkoherde 1879-1887.

 

Hans Hainer. Kyrkoherde 1889-1897.

Nils Sallow. Kyrkoherde 1897-1909 *).

Bild saknas på Elof Caspar Cederschiöld, kh 1858-1865.

Julius Kristinn Thordarson. Kyrkoherde 1909-1933 (tjänstledig 1933-1937, avled 1938).

Som upplysning kan nämnas att Thordarson var gift med Signe Tretow och därmed svärson till den omtyckte kyrkoherden Tretow. Kan också nämnas att i hans eftermäle kan läsas: ... att han hållit ett föredrag i helnykterhetsfrågan med tillägget: ”en linje han, såsom vi alla känna, icke följde i alla skiften, varför han också råkade in i kriser och svårigheter”.

Per-Edvin Wierup var kyrkoherde i pastoratet 1938-1945. Född 30/6 1904 i Sövestad av arrendatorn Hans Nilsson och Karna Nilsson. Han avled 23/3 1989 och är begravd i Visseltofta tillsammans med hustrun Lilian f. Rothstein (1904-1997) och två barn som dog i späd ålder. De hade barnen Lena född och död 36, Staffan f 37, Jesper f 39, Johan f 40, Urban född och död 43, Martin f 43, Kaj f 45 och Henric f 47.

Åren 1946-1972 hade pastoratet prästerna: Sven Magnus Sune Larsson (Bjurman), kyrkoherde 1946-1952, Nils Gustaf Ehrenberg, tf kyrkoherde 1952-1953, Bror Gerhard Mollenius tf kyrkoherde 1953-1959 och Axel Uno Svensson (Wårdener) tf kh & komminister1959-1972.

Ur skrifter av C. C. Eberstein

 

Top