Verumsbesök då Kiviks marknad återupptogs 1945

Undertecknad besökte i somras Kiviks marknad för femtionde gången i rak följd. Det faktum att vi har fred i Europa och att marknaden sedan mitten av 1940-talet fortfarande kan hållas varje år utan avbrott vill jag högtidlighålla med en trevlig bild från 1945 där min far Birger och hans svärfar Svante figurerar tillsammans med några andra Verumsprofiler.

Temat för denna betraktelse är därför: Sju glada marknadsresenärer från Verum firar den 20 juli 1945 i Kivik att kriget är slut och ”jorden åter snurrar normalt på sin axel”. 

På bilden syns från vänster f.d. lantbrukaren Svante Jönsson i Ekeröd (avled i februari 1946), lanthandlaren Birger Pettersson i Brogården, sotare tillfälligt bosatt i Brogården, droskägaren Gösta ”Bil-Gösta” Nilsson i Verum, fiskhandlaren Edvin Fischer i Brogården, lanthandlaren Paul Erik Paulsson i Verum och sotare tillfälligt bosatt i Brogården. 

Kiviks marknad hölls under större delen av 1800-talet i mitten av augusti månad. Men från 1866 skulle marknaden enligt normalregeln äga rum den tredje onsdagen i juli och som en konsekvens därav firades "marknadsafton" tredje tisdagen i juli. Denna dag kom att bli en dag avsedd för mera uppsluppet rumlande.

Före Kiviks marknadsdag inföll marknaden i Degeberga och sedan följde efter onsdagen marknaderna i Tomelilla och Sjöbo.

Några år in på 2000-talet har man dock som en eftergift åt kollektivanställda semesterfirare och Österlenboende huvudstadsbor dels tidigarelagt marknaden till mitten av juli, dels ökat antalet marknadsdagar till tre (måndag-onsdag).

Under andra världskriget gjordes ett uppehåll åren 1940-1944. Det år då marknaderna återupptogs 1945 blev därför evenemanget särskilt uppskattat och förlades för ovanlighetens skull på en fredag.

Notis i Svenska dagbladet den 10 juni 1945

Den numera pensionerade hovrättslagmannen och professorssonen Erland Aspelin (född 1931), vilken under somrarna bodde i Kivik och då var i tonåren, har berättat om vad freden betytt för detta evenemang och att han minsann ska besöka marknaden: Det är 1945 och sommarens stora kulturevenemang är Kiviks marknad. Under kriget har den legat nere. Då har fältet prunkat av hedblomster, gulmåra, fetknopp och backtimjan som undgått att trampas mer av marknadsfolket. Men i år – fredsåret – skall marknaden hållas. Därmed tillkännages att jorden åter snurrar normalt på sin axel. Piraten (författaren Fritiof Nilsson) intervjuas av pressfolk och förklarar att han inte tänker gå på marknaden. Men jag tänker gå.

Teckning som åskådliggör folklivet på Kiviks marknad

Top