När ”typerna” badade i Skeingesjön på 1950-talet

VERUM. I en tidningsartikel från hösten 1955 kan man läsa en berättelse av en person som under den gångna sommaren hade hamnat i ett sällskap med ”typer” (=typografer) som badade i Skeingesjön. Då jag läser denna text erinrar jag mig från de egna ungdomsåren att ”ursprungsbefolkningen” i denna östliga del av Verums socken som omger Skeingesjön ibland ondgjorde sig över att så kallade ”typer” gått omkring i trädgårdstäpporna och plockat jordgubbar och hallon. De var ju stadsbor och ansågs av folket i Verum inte klara av att skilja mellan smultron och jordgubbar eller mellan vilda och odlade hallon.

”Typerna” var en tämligen speciell kategori av sommarlediga storstadsmänniskor som var inlogerade på ett semesterhem i Björkeberga. Anläggningen hade skapats 1946, då föreningen ”Malmö Typografers Vilohem” köpte ett markområde på Algot Nilssons hemman för där att bygga en semesteranläggning för medlemmarna. Föreningen utökade sitt område genom nya markköp 1948 och 1964 och namnet ändrades sedermera till Grafikernas semesterhem. Anläggningen blev utannonserad till försäljning 1990 med rubriken: KURSGÅRD/SEMESTERHEM I NATURSKÖN SKOGSMLJÖ.

Den äldsta byggnaden - kallad Storgården - vid ”Malmö Typografers Vilohem” Turlabackarna i Björkeberga.

Typografiska förbundet har långa fackliga traditioner. Det har sitt ursprung i Sveriges första fackförening, Stockholms typografiska förening som bildades redan 1846. Under de första åren ägnade föreningen sig främst åt föredrag, diskussioner, körsång samt att skapa ett bibliotek.

Malmö typografiska förening bildades 1883. Typograferna tog tidigt på 1900-talet initiativ att anskaffa semesterhem åt sina medlemmar. Man var först i Stockholm. I Torsby på Värmdö i Stockholms skärgård hade Typografiska förbundet redan 1924, trots att medlemmarna då bara hade en veckas semester, skaffat ett semesterhem åt sina medlemmar, som allmänt kallades ”typerna”.

Inköpet av Torsbyholme med tre villor och ett par stugor kostade 50.000 kronor. Om detta ställe skriver Siwert Cromvall och Annika Cromvall: Typerna firade semester på Torsby holme […] Typografiska förbundet använde det stora bostadshuset till semesterhem för sina medlemmar. Under den här tiden var det vanligt med bara en veckas semester. Typerna, som de kallades, lät bygga om svingården till kägelbana och pensionatsrum. Man kan undra om de fick bort svinlukten Dessutom hade de en rotunda för dans. Det var en livlig semestervecka med spel, bad, mat och dryck.

Under rubriken ”Hem från semestern” brukar detta foto från 1939 av Gunnar Lind få illustrera att alla arbetare fick rätt till två veckors betald semester per år från 1938.

Malmö Typografiska förening tog ett motsvarande initiativ när man 1926 för 11.000 kronor köpte en fastighet i Skanör. Om syftet med anläggningen ”Malmö Typografers Vilohem” meddelades att föreningens typografer, boktryckare och journalister där kunde njuta av sommaren under en tid och slappna av. Hemmet var öppet från mitten av maj till mitten av september. Avgifterna räckte inte till för hemmets drift, utan man var beroende av bidrag från föreningen. För att hjälpa upp ekonomin anordnades bland annat en årlig sommarfest i Folkets park i Malmö.

I informationsbladet Skanörs-Posten skrev man 1928 om husets funktioner: I dagrummet å första våningen finnes radio, tidningar och ett mindre bibliotek. I källaren finnes ett större rum, som kan användas som matsal då väderleken ej tillåter utevistelse. Byggnaden är omgiven av stor trädgård med gräsmattor, blomsterrabatter och lummiga bersåer.

1928 utgav ”Malmötyperna denna semestertidning.

Mot slutet av 1940-talet, när antalet lagstadgade semesterveckor hade ökat, tog föreningen i Malmö, som vi sett i de inledande raderna här, initiativ till att anskaffa ett vilohem även i de skånska skogstrakterna, vilket blev i Verums socken. Möjligen hade man i det fallet inspirerats av att Vittsjöbygden på den tiden var vida känd för att erbjuda ”pensionatsvistelser” för ”rekreation” åt stadsbefolkningen i Skåne.

Top