Vem var sjökapten Bohman som dog 1817 i Hovgården?

VERUM. I Lunds Weckoblad meddelades den 26 februari 1817 genom nedan inklippta notis att ”Coopvardie Capitainen E. G. Bohman” hade avlidit i Hovgården i Verums socken den 1 februari samma år.

Som gammal kalenderbitare på ”Verumiana” kan jag inte motstå utmaningen att utreda hur det kom sig att en sjökapten inom handelsflottan befann sig i Hovgården i början av 1800-talet. (Se slutnoten!).

Kapten Bohman var född 1784 som äldste son till kvartermästaren och gästgivaren i Kävlinge Anders Bohman, vilken under några år fram till 1822 tillsammans med hustrun Ingrid Casseur och deras ogifta dotter mademoisellen Petronella Bohman bodde och var mantalsskrivna i Hovgården i Verums socken. Anders Bohman hade i många år drivit i Kävlinge gästgivaregård och var ägare av jordegendomar i Kävlinge (bl a Anderstorp och Bohmansro) och i angränsande V. Karaby socken.

Hovgårdens by vid en avmätning år 1742 (t.v.) och vid Laga skiftet år 1831 (t.h.). En av gårdarna brann ner 1822.

Anders Bohman var en av de första av några välsituerade utsocknes personer som skaffade sig lantegendomar i Verums socken vid utförsäljningen av frälsegårdar från Skeinge-Björkeberga säteri. Salubrevet för hela Hovgårdens by lydde på 10.666 Riksdaler Banco och var signerat den 28 november 1812. (Dagen då auktionen ägde rum.) Lagfarten beviljades på tinget i april 1814.

Två andra välbeställda personer som förvärvade hela byar från fideikommissarien Wrangel von Brehmer var häradsprosten Anders Krook från Gärds Köpinge som köpte Ekholmens by för 4.000 Riksdaler Bco 1813 och kvarnarrendatorn Anders Carlsson från Duvemölla i Osby som köpte Mölleröds by för 3.166 Riksdaler Bco 1818.

Anders Bohman och hustrun Ingrid Casseur hade köpt byn vid en offentlig auktion. Makarna och den ogifta dottern Petronella hade flyttat dit enligt en attest daterad 4 januari 1818. Men av andra uppgifter att döma hade de vistats i Hovgården alltsedan sonen avled där i början av 1817. De kom då från Kävlinge socken och i augusti 1817 anlände även deras piga Helena Holst till Hovgården från Kävlinge.

Sonen Eric Bohman var dock aldrig noterad som fast bosatt i Verums socken, men vid mantalsskrivningen i slutet av 1818 fanns följande nio personer bosatta i Hovgården: Anders Bohman, hustrun Ingrid Casseur, dottern Petronella samt såväl drängarna Sven och Anders som pigorna Helena (Holst), Elsa, Elna och Elsa.

År 1919 kom även en yngre son till Hovgården. Det var den avskedade kornetten Nils Bohman och hans hustru Else Catharina Nilsson med tre döttrar. Äldsta dottern gifte sig med arrendatorn av Skeinge mölla Christian Fr. Wollin och de flyttade till Jönköpingstrakten. Makarna Nils och Else flyttade med de ogifta två döttrarna till Osby socken där hustrun avled 1833.

Anders Bohman lämnade Hovgården 1822 (efter branden) med hustrun och dottern Petronella och de kom då till Ängelholm. Han dog där 1830, sedan hustrun avlidit 1824 och dottern Petronella avlidit 1828.

Övriga barn till Anders Bohman och Ingrid Casseur som nådde vuxen ålder var: Catharina Maria född 1778 och gift med kronolänsmannen Magnus Krook samt Else Christina född 1780 (tvillingsyster med Petronella) och gift med kyrkoherden Nils Johan Flensburg. Deras son Wilhelm Flensburg var biskop i Lund 1865–1897. (Om samband med släkten Flensburg, se slutnoten!)

Annonsen om utförsäljngen av frälsegårdarna från Skeinge-Björkeberga säteri var införd i tidningen ”Nytt Och Gammalt” 1812-11-04 (utgiven i Lund) och hade inledningen: Äfwenledes och genom offentelig auction försäljes å stället Lördagen den 28 November, Insockne Frälse hemmanet N:o 5 Hofgården, ett mantal, bemälte Herr Baron och Öfwerde Lieutenant Wrangel von Brehmer tillhörigt […] detta hemman […] har de senare 10 åren warit brukadt under Skeinge Sätesgård […] ”

Affärerna med Hovgårdens by, som i äldre tid benämndes Hörlinge Hovgård, framgår av en redogörelse som jag lämnade till Tor Flensmarck för några år sedan (2013):

Hela byn köptes vid offentlig auktion från Skeinge gods den 28 november 1812 av kvartermästaren och gästgivaren Anders Bohman från Kävlinge. Hans köpeskilling var 10.666 riksdaler banco och köparen hade upptagit ett inteckninglån i Riksens Ständers bank. I samband med att lagfart beviljades i april 1814 antecknades att: undantaget till gamle mannen Tufve Jeppsson och dess hustru bibehålles i deras livstid. Byn blev därefter föremål för ytterligare affärstransaktioner. Efter att Bohman 1816 sålt Hovgården till Fritz Stiernblad (en släkting till Wrangel von Brehmer) för 11.100 riksdaler banco hölls i april 1819 auktion på ”Hovgården nr 5” för att lösa inteckningsskulden. Gårdarna inropades för 8.333 riksdaler banco av åboarna Jöns Persson från Vånga och Hindric Olsson från Rystorp. Den sistnämnde dog 1823 och sedan även ende sonen dött tre år senare såldes 1/6 mantal av Hovgården till drängen och häradsglasmästaren Johan Strömberg från Visseltofta för 1.345 riksdaler banco. Denna gård övertogs kort tid därefter av Ola Trulsson och ägs fortfarande av hans ättlingar. En annan del av Hindric Olssons hemman övertogs av Ola Truedsson från Alltidhult i Jämshög. Jöns Perssons gård, som vid denna tid var på 2/3 mantal och försetts med nya byggnader, ödelades av brand den 11 juni 1822. Även denna gård har stannat kvar inom släkten och har i tur och ordning övertagits av sönerna Per Jönsson, Ola Persson, Olof Olsson och Tord Olsson.

Slutnot: Kapten E. G. Bohman seglade 1812 rutten Malmö - Stockholm med uppdrag från handelsmannen i Malmö Hans Thomson Junior, vilket framgår av tidningsnotisen nedan från 1812-05-06. Dennes syster var gift med handelsmannen Mathias Flensburg. Utdrag ur ”Malmösläkten Thomson” av Leif Ljungberg i Elbogen 1949: Hans Thomson "d. y." (1787 - 1846) Handelsman i Malmö. Förman för stadens äldsta. Hans syster Benedicta Sophia (1788 - 1825) var gift sedan 1808 med Mathias Flensburg (1799 - 1851) Handelsman i Malmö. Den sistnämnde var E. G. Bohmans svåger. Mathias Flensburg var ledamot av Malmö hamndirektion hade deltagit i grundandet av navigationsskolan i Malmö och sjömanshuset där.

 

Top