Två bilder från Verum under andra världskriget

VERUM. På Nillagården, som syns i bakgrunden, bodde då makarna Axel och Nilla Pettersson, senare kända som bygdens donatorer.

På platsen där tre soldater har grupperat sin ”20 mm automatkanon m/40 i en luftvärnslavett” byggde sedermera folkskolläraren Arvid Andersson och hustrun Amanda, född Wihlborg sin villa. Efter den framrusande bilen syns det då sedvanliga vägdammet virvla runt. Bild från Kungl. Wendes artilleriregementes historia 1794 - 1994 (s. 270).

Under rubriken ”Svensk kanonstridsvagn passerar vattendrag” publicerades denna bild från Verum i häftet ”Det moderna pansarvapnet” (1941 s. 21).Uppe i högra hörnet ses kyrkan och det nuvarande församlingshemmet. Stridsvagnen passerade Vieån just uppströms Store bro där Möllebäcken har sitt utlopp. Jag minns att spåren efter larvfötterna syntes i det demolerade stengärdet under min barndom.

 

Top