Ett reportage om leksakstillverkning i Verum 1951

VERUM. På gården Korröd i Torstorp vid Jägersborg drev bröderna Hilding, Folke och Ture Persson i många år en leksaksfabrik med leveranser till BRIO i Osby. I slutet av 1940-talet hade de uppfört en modern fabrik utrustad med förstklassig maskinpark. Under 1950-talet tillverkades där tusentals exemplar av den s.k. BRIO-taxen och en stor mängd skulpterade exotiska djur i trä. I god tid före julhelgen hade lokalreportern Malte Björk besökt fabriken och berättade om tillverkningen som i huvudsak gjordes för leveranser till Bröderna Ivarssons i Osby. Bröderna säger att det endast är själva träarbetet som utförs i fabriken och först när dessa detaljer levererats till Osby får leksakerna sin slutliga montering och målas i de klassiska glada färgerna. (Reportaget finns att läsa i boken ”Även den minsta varelse – Malte Björks reportage och bilder.” 2007).

Vid Ture Perssons sida skymtar ett färdigt exemplar av den populära och färggranna Brio-taxen vilken nu säljs som samlarföremål. Vid Malte Björks besök berättar Ture att de inför julen arbetade med en beställning av 10.000 ”nickeplattor” till denna tax.

Gården Kårröd i Torstorp friköptes från greve Holck på Skeinge på 1890-talet av brödernas farfar Per Tufvesson (1834 – 1909.) På bilden från Ekonomiska kartan från 1970-talet syns snickerifabriken markerad som ”Träind.” i bildens mitt.

Reportern Malte Björk, som rapporterade om besöket hos snickeribröderna i Kårröd, är också värd att uppmärksamma. Han var född 1911 i Onslunda på Österlen och kom som 15-åring till Hässleholm där han utbildade sig till skomakare. Han flyttade till Visseltofta och trots ett rörelsehinder på grund av en höftskada gick han vidare till nya arbetsfält. Han bildade ”Musses orkester” som spelade dansmusik runtomkring i bygden och blev flitig lokalreporter i Norra Skåne. Vid hans bortgång 1965 fick man i denna tidning läsa dessa kortfattade uppgifter om hans levnadslopp:

Endast 53 år gammal har tidningens man i Visseltofta med omnejd, Malte Björk (1911 – 1965), gått hädan. Einar Ohlson tecknar hans minne i en lång runa. Sjukdom i unga år tvingade Malte till ett stillasittande arbete som skomakare. Men desto rörligare var han på sina färder i bygderna, inte bara hemomkring utan även en bit upp i Småland. Han intervjuade människor i olika situationer, men var framför allt en naturreporter av rang. Hans naturkunnande blev med tiden stort, och han åtnjöt aktning även bland zoologer. Som en ungdomens vän var han också med om att starta idrottsförening på hemorten. Även musik hade han sysslat med under många år i en orkester - denne Norra Skånes ambassadör i Nordskåne.

Bild från Hässleholm 1930 publicerad i artikeln: ”IF Kamraterna i med- och motgång” skriven 1953.

Stående från vänster: ordningsman Malte Björk (senare NSK:s ortsombud i Visseltofta), Kalle Granlund, Gösta Karlsson (Bahnö), Nils Johansson, […]. På bilden finns också ett par av de legendariska bröderna Adamsson.

 

Top