DET HÄNDE 1948 – för 70 år sen

• Vid 1948 års början var folkmängden 2 764, en minskning med 48. Detta enligt uppgift från Pastorsämbetet.

• Anbud på mjölkskjutsar infordras från mejeriet. På grund av vägförhållanden kan endast hästskjuts åberopas på Hässlebergalinjen.

• Helårs prenumeration på Norra Skåne kostade nu 20 kronor med utgivning tre dagar per vecka.

• Från och med nästa läsår skall 7:e klassens elever från byskolorna centraliseras till Vittsjö folkskola. Utrymmet i skolan var minimalt. Därför hyrdes missionshuset till skolsal.

• 30 ungdomar från GIK deltog i slädparti via Holmarna- Lehult och Västanskogen. En vecka senare arrangerade JUF och NTO kortare slädtur.

• JUF köpte egen gård i Holmarna. Avsikten var att ungdomarna skulle få kunskap om skogsplantering på de 40 tunnland skog.

• Föreläsningsföreningens verksamhet återupptogs.

• Konsul Sven Wennert, Malmö planerade omfattande odling av allehanda frukter i Gundrastorp. De uppfördes det så kallade körsbärshuset!

• Lunds stifts prästers- och diakoniförbund köpte Björstorpsgården för 140 000 kronor. Namnet på anläggningen kommer att bli Alkoholisthemmet, Björstorp.

• Under påskhelgen kom det 600 turister med tåg till orten. Gästerna inkvarterades på pensionaten samt andra tillfälliga boende.

• Flygplanets motor stannade och turligt fanns en lämplig åker för nödlandning söder om tätorten. Piloten klarade sig utan skador liksom planet som monterades ner.

• Brandkåren fick en ny modern brandbil.

• Sven-Åke Ekeberg övertog rak- och frisersalongen efter Anders Nordström.

• Samtliga 6 butiker i Emmaljunga meddelade att butikerna stänger på lördagar klockan 16 (precis).

• Georg Mårtensson valdes till ordförande i kommunalfullmäktige efter avlidne Karl Andreasson, Emmaljunga.

• Landstingsman Karl Andréasson, Emmaljunga.

• Ransoneringskalender fanns även under juli månad. Strängt taget alla varor för livets uppehälle var ransonerade.

• Ekebergs damfrisering öppnade med Ingeborg Ahlstedt. Telefonledningen till frisersalongen var inte färdig varför kunder uppmanades att beställa tid vid besök.

• Kurs ordnades i Snärshult med instruktion hur tornsilo av trä skulle byggas

• Sven Troedsson övertog Hugo Perssons rörledningsinstallation.

• Den om- och tillbyggda kyrkorgeln invigdes.

• En kort annons kunde säga allt eller ingenting.

• Kommunen begärde köpa 6,596 hektar på ”Höjevång” utmed Pickelsjön för framtida bebyggelse.

• Detta år meddelades att kommunen var skuldfri och hade dessutom pengar på banken!

• Nordisk folkhögskoleungdom skulle ha sitt säte vid Oretorpssjön. Grovplaneringen hade börjat.

• Vid 1948 års slut var befolkningen 2 775, en ökning med tio boende.

 

Top