O. Findahls möbelfabrik

Det blev namnet på den första möbelfabrik, som Oscar Findahl var innehavare av, då han 1911 övertog Nilsson & Bengtssons rörelse. Men den skulle komma att följas av flera under den långa tid han var verksam industriidkare i Bjärnum.

Han föddes 1882 i Farstorp. En handelskurs och en kortare tids praktik i snickeri hade han avverkat, då han i seklets början kom till A.P. Baum för fortsatt utbildning i yrket. Han stannade hos Baum till 1910. Under de två sista åren där började han en sågverksrörelse i närheten av Hässleholm. Tidigt röjde han den energi och företagsamhet, som var utmärkande för honom. Innan arbetet på fabriken skulle börja på morgonen, for han till sin såg och ordnade för dagens sågning, var tillbaka till sin arbetsplats på fabriken i god tid och for efter arbetstid slut på kvällen åter till sågen. Det var tack vare att han, som en av de första på platsen, skaffade sig motorcykel, som han kunde bedriva detta extraknäckande – som det numera kallas. Tidigt blev han också bilägare, och hans motorintresse tog sig också uttryck däri, att han en tid fungerade som bilskollärare – också detta vid sidan om hans yrkesarbete.

Den tillverkning av likkistor, som från början bedrivits på fabriken, lade Findahl efter övertagandet ned. Det blev i fortsättningen enbart möbler. 1920 köpte han sin andra möbelfabrik, den s.k. hallendorfska fabriken, där driften efter Am. Kontorsmöbelfabrikens konkurs någon tid legat nere. Där upptog han tillverkningen av bonade och polerade möbler. Åren mellan 1911 – 20 utvidgade han sin sågverksrörelse. I Vankiva, Finja, Markaryds och Farstorps socknar inköpte han skogsfastigheter och satte i samband därmed upp sågverk på ett flertal platser. 1926 sålde han sina båda möbelfabriker till AB Bjärnums Möbelfabriker, ett bolag, som vid det tillfället bildades av några förut hos Findahl anställda. Det nya bolagets disponent blev W. Cederholm.

Findahl fortsatte sin sågverksrörelse, och 1932 blev han åter fabrikör, då han köpte Bjärnums Redskapsfabrik. För skafttillverkningen där krävdes ständig tillgång till bokträ. Han köpte därför bokbestånd, varthelst han ficktillfälle därtill. Dessa skogsområden avverkades, och sedan ny skog planterats, avyttrades de till närliggande egendomar. Under senaste världskriget hade han kolmilor i gång i Vankiva, som producerade träkol för gengasdrift. Sågverksrörelsen avvecklades 1945, men han fortsatte att driva Redskapsfabriken. I början av 30-talet startade han möbelaffärer i Kungsbacka och Malmö. Från 1933 drev han en kättingfabrik i Älmhult, en rörelse, som han dock avvecklade efter några år. Oscar Findahl avled 1959. Avskriven ur boken ”Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge”

Top