Julkuppen i Malmö 1955 mot stjärnurmakaren från Verum

VERUM. Natten till julafton 1955 stals mer än 300 värdefulla armbands- och fickur från Bengtssons Uraffär vid Gustaf Adolfs torg i Malmö. Hela stöldgodset togs i beslag av Köpenhamnstullen redan på kvällen dagen därpå, men förövarna lyckades smita. Firmans grundare Peter Bengtsson var född på ”Tillys” i Tågarp.

Urmakaremästare Peter (Per) Bengtsson (1875-1966)

I september 1966 hade Svenska Dagbladet en dödsruna över urmakaremästaren Peter Bengtsson i Malmö med dessa inledande rader: Han var född 1875 i Verum. I yrket började han som 16-åring. I fyra år utbildade han sig hos en urmakare i Vittsjö, kom sedan till Eslöv för att 1909 flytta till Malmö, där han startade egen rörelse, som han 1948 överlämnade till sonen. […] Han har deltagit i ett total utställningar, bl. a. Baltiska utställningen 1914. Till 90-årsdagen var han sysselsatt med att tillverka golvståndur på helt hantverksmässiga grunder, praktverk av noggrannhet.

Uppväxten i Tågarp
Föräldrarna Bengt Olsson och Elna Paulsdotter ägde och brukade sedan 1873 det lilla torpställe i Tågarp som i sedermera kom att kallats för ”Tillys”. Fadern Bengt och 13-åriga dottern Johanna hade bägge avlidit hösten 1879 och familjen bestod då av modern och hennes fyra omyndiga barn. Sonen Peter, som sedermera oftast använde tilltalsnamnet Per, var då nyss fyllda fyra år och Carl var nio år gammal.
Under lärotiden som urmakaregesäll bodde Per alltsedan 1891 hos urmakaren och handlanden Olof Trobeck i Vittsjö. Han fick attest för flyttning därifrån till Eslöv i november 1896. Brodern Carl Bengtsson hade tagit värvning som artillerist vid 9:e batteriet i Wendes artilleriregemente med soldatnamnet Björk. Han kom till garnisonen i Kristianstad i november 1894 och blev snickare sedan han lämnade tjänsten 1897. Modern Elna Paulsdotter, som var född i Skarhult i södra Skåne, avled i Tågarp hösten 1897. Redan på 1880-talet hade döttrarna lämnat hemmet för att ta pigplatser, Cecilia for till Wäsby vid Höganäs 1885 och Emma for till Amerika 1889 efter ett år som piga i Allerum.

Firmans klistermärke Den 90-årige urmakaren vid sin arbetsbänk

Yrkesskickligheten
I en artikel i TID-SKRIFT 2015 som utges av sällskapet DEGAVUS (De Gamla Urens Vänner i Stockholm) beskriver klockentusiasten Bertil Norin urmakaregesällen Per Bengtssons väg till att bli innehavare av den exklusiva uraffären i Malmö: Unge Per hade både lust och fallenhet för tekniska saker. Särskilt fascinerades han av klockor. År 1891 kom han, vid 16 års ålder, i lära hos urmakaremästare Trobeck i Vittsjö. Utbildningstiden var 4 år. Efter anställning hos urmakare O. N. Olsson i Eslöv och P. P. Theander i Malmö etablerade Per Bengtsson egen urmakerifirma på Engelbrektsgatan 27 i Malmö år 1903. Han gifte sig och hade bostaden på Grynbodgatan. Sonen Ruben föddes 6 februari 1909, samma år som firman flyttade till nya lokaler i hörnhuset vid Gustav Adolfs torg 51 och Engelbrektsg. 20, Odd Fellow-Palatset. Det var ett fint läge mitt i sta'n, på torgets solsida, den s.k. Rivieran. Det fanns i allt 10 uraffärer i Malmö vid den här tiden. Folkmängden var knappt 82.000 invånare.

Om Per Bengtssons yrkesskicklighet skriver Bertil Norin: Per Bengtsson tillhörde den typen av urmakare, som inte nöjde sig med att bara stå och sälja fabrikstillverkade ur. Han ville arbeta med både huvud och händer. Svåra reparationsarbeten fängslade honom mycket men att få förverkliga egna idéer hägrade mest. Hans idéer tog form i ett egenhändigt tillverkat pendylverk med slag, för vilket Per Bengtsson erhöll l:a pris och diplom vid Sveriges Urmakareförbunds utlysta tävlan 1913. Norin lovordar också ett fickurverk han tillverkat 1921 efter några studieresor i Schweiz: Det är troligt att intrycken i Schweiz inspirerat hantverkssnillet Bengtsson till nya bedrifter. Då 20-talet närmade sig hade han börjat skissa på och planera för tillverkningen av ett eget fickursverk med tillhörande boett. Eftersom uret skulle åstadkommas helt från grunden av råmaterial, fick Bengtsson före och under arbetets gång förfärdiga en del ändamålsenliga verktyg. Många sena arbetstimmar fick tas i anspråk. År 1921 hade han sitt handgjorda fickur färdigt och erhöll av S.U.F:s prövningsnämnd ett diplom för uret. Verket är signerat P. Bengtsson Malmö. Det är ett 15 stenars bryggverk med rätlinjig ankargång, kompensationsbalans och Breguetspiral. Visarställning med hjälp av uppdragskronan.

Firmans arkiv
Firmans handlingar förvaras i Malmö stadsarkiv och har arkivbeteckningen: SE/MSA/01151 Bengtssons Uraffär, Malmö 1903—1975. Om grundarens verksamhet sedan soner Ruben övertagit rörelsen sägs: Per Bengtsson drog sig tillbaka från förvärvslivet 1948 och han fick tid att fullt ägna sig åt sin hobby, urmakeriet. Hans yrke var hans hobby, som han själv uttryckte det. Då vid 73 års ålder inleddes en ny fas i den gamle mästarens liv och han började tillverka golvurverk med Grahamngång. Han gjorde verk både med och utan slag och en del verk försågs med månvisning. Fodralen beställdes hos en snickare. En del av uren gjordes på beställning till industrilotteriet. Vid fyllda 90 år hade Per Bengtsson gjort 26 golvur och därutöver 4 verk utan fodral. Produktionen låg således på 30 verk gjorda vid en ålder då de flesta människor upphört med precisionsarbete. Per Bengtsson dog 2 september 1966 i en ålder av 91 år.

Julkuppen i Malmö 1955
Den 24 december 1955 kunde man i dagstidningarna ta del av nyheten att Bengtssons uraffär hade fått en dramatisk påhälsning som i ett enda nafs berövade rörelsen en stor del av de varor som skulle säljas inför julhelgen: Bortåt 300 armbands- och fickur stals vid ett inbrott i Bengtssons uraffär vid Gustav Adolfstorg i Malmö natten till lördagen. Det stulna värderas rent uppskattningsvis till över 20.000 kr, men den exakta summan är svår att uppge ännu. Tjuvarna har tagit sig in bakvägen åt gården. Någon åverkan har inte gjorts i butiken utan man har endast lagt sig till med sådant som varit lätt att ta med sig. Kassaapparaten var orörd.

Redan dagen efter stölden fick tullen tag i det stulna godset, men förövaren undkom. Tidningen DN rapporterade tisdagen den 27 december 1955: En urkupp natten till julafton i Bengtssons uraffär vid Gustaf Adolfs torg i Malmö blev snabbt uppklarad då Köpenhamnstullen redan på julaftonskvällen lade beslag på en skokartong som innehöll samtliga stulna klockor till ett värde av 20.000 kr. Tjuven, som själv sökte bära kartongen genom tullen, passade däremot på att smita när man ville visitera hans låda och har ännu inte gripits.

Gustaviansk väggpendyl P. Bengtsson 1943  Notis i SvD 27 december 1955

 

 

Top