Verums sockens sparbank räddades för 125 år sedan

VERUM. På en kommunalstämma den 19 november 1871 svarade de då församlade sockenborna enhälligt ”Ja!” på frågan om det skulle vara ändamålsenligt att inom församlingen bilda en bank.

Tidningsnotis från december 1893 om den räddade banken efter det allvarliga bedrägeriet.

Efter några månaders överläggningar beslutades under det följande året att ”Verums sockens sparbank” skulle börja sin verksamhet och den 2 oktober 1872 bokfördes en grundfond uppgående till 975 riksdaler riksmynt.

Den första direktionen bestod av Lars Andersson i Mölleröd, Per Svensson i Brogården, Svante Jönsson i Maglaröd, Ola Persson i Hovgården, Håkan Olsson i Maltseröd och Anders Nilsson i Bolberöd.

Verums egen ”sockensparbank” ägde därefter – trots det dramatiska, men ej fullföljda nedläggningsbeslutet 1893 – fortsatt bestånd som självständig bank ända fram till 1977 då banken tillsammans med många andra sockenbanker bildade Sparbanken Göinge. Denna bank var därefter verksam fram till 1984 och är numera en del av Sparbanken Skåne.

Verums sockens sparbank hade vid sitt 100-årsjubileum 1972 expeditionslokaler i det f.d. kommunalhuset.

Vid nyåret 1894 - i år för 125 år sedan - nystartades Verums sparbank efter det allvarliga nedläggninghot som uppkommit genom en grov förfalskningshärva. Strax före jul 1893 skrev tidningen Sydsvenska dagbladet: Verums sparbank får fortsätta sin verksamhet, trots de förluster, uppgående till öfver 8.000 kronor, som drabbat banken …

Tidningsklipp från augusti 1893 – då länsstyrelsens ombud Eneroth föreslog avveckling

Grishandlaren Per Nilsson i Torstorp hade genom över 60 förfalskade lånehandlingar tillskansat sig den på den tiden svindlande summan av mer än 8.000 kronor. Enligt rapporterna hade oegentligheterna pågått sedan mitten av 1880-talet. Hela affären blottlades när förfalskaren till slut misslyckades med omsättningen av lånen, vilket resulterade i att de fingerade låntagarna fick kravbrev från banken. Det var då den skyldige valde att ge sig iväg till Amerika och på mannens rad i husförhörslängden antecknades ”Vistas i Amerika”. På hustruns rad noterades ”Vistas i Hästveda” tills hon 1902 for till USA för att förena sig med maken.

Jämtlandsposten återger Folkets Tidnings berättelse om räddningen av Verums sparbank den 3 januari 1894

 

Top