Otto Ståhl - Han finnes säkert uti Brogården

VERUM. Våren 1886 publicerade några svenska dagstidningar den ”kluriga” texten på ett kuvert som en avsändare hade skickat till Otto Ståhl som då bodde i Brogården i Verums församling. Brevets mottagare var vid detta laget 20 år gammal och det kan misstänkas att brevets avsändare var hans några år yngre bror August Ståhl, vilken sedermera blev lärare.

Den första tidning som publicerade den ovanliga adressen var Skånska Aftonbladet. Därefter kopierades texten i såväl Nerikes Allehanda som Östgöta Correspondenten den 24 resp. 29 maj 1886. Den som skrivit adressen har avslöjat sin lokalkännedom genom formuleringen ”Men sjelf från Werum bär han brefvet hem”, ty vid den tiden sköttes postkontoret av folkskolläraren Per-Alfred Berglund med expeditionen i skolhuset på Verums kyrkbacke. Ester Olsson skriver i en berättelse som återgivits av Thore Brogårdh: Berglund var även postmästare, och med den sysslan fick väl hans hustru Ingrid hjälpa till så gott hon kunde. Att de måste ha haft det trångt i skolhuset, som då endast hade en våning, kan man lätt förstå. De hade ett stort rum, och dit in gick folk för att hämta posten. Dessutom fanns det ett mindre, rum och ett kök, och där bodde Berglunds med sina sex barn.

Otto Ståhl var äldste sonen i familjen, men i Verum kallades han inte Otto - där sa man alltid ”Ståhlsa Anton”. Han blev sedermera gårdens ägare och brukare.

Ottos och Augusts föräldrar Per Johansson Ståhl och Bengta Jönsdotter förvärvade på 1880-talet ett hemman i Brogården. De kom då från Höja i nordvästra Skåne. Tre barn var födda där och de tre äldsta var födda i Össjö. Tre av pojkarnas fem systrar blev även lärare och det yrkesvalet fortplantades till deras barn och även till barnbarn

 August Ståhl (1871-1934) tog examen som folkskollärare 1892. Efter hans död infördes i Dagens Nyheter denna notis (den 2 augusti 1934): Folkskollärare August Ståhl i Eslöv har avlidit. Han var född i Verums församling (skall vara Höja) i Kristianstads län år 1871. Han avlade folkskollärarexamen i Lund 1892. Samma år erhöll han anställning vid Eslövs privatunderstödda elementarskola. Efter tre terminers tjänstgöring där blev han ordinarie lärare vid Eslövs folkskolor. Under en följd av år var han även lärare och rektor vid stadens lärlings- och yrkesskolor. Närmast sörjande äro maka, född Rosén, samt sonen Sven, underläkare vid Alingsås lasarett

Dödsnotis över August och Lilly Margareta Ståhls son i Svenska Dagbladet

 

 

 

Top