Tre ”blommor” vid Malmsjön i Malseröd 1918

VERUM. 

Den reslige mannen med hatt och fluga är målaremästaren Frans Gustaf Leikell från Bjärnum. Hans porträtt ur minnesskrift 1985 t.h. 

Herman Andersson (1896-1970) från Malseröd, sedermera med namnet Malve, hade redan i unga år inlett sin bana som aktiv nykterhetsman och flitig radskrivare i olika tidningar, särskilt nykterhetsrörelsens blad.

(Se även http://www.vittsjobjarnum.nu/artiklar/historia/verum/4644-2015-06-08-19-07-50.html och http://www.vittsjobjarnum.nu/artiklar/historia/verum/5921-malve-fran-malseroed-verum.html )

Den 5 september 1918 avrapporterade H. A. Malve i tidningen NATIONALKURIREN, som utgavs av Nationaltemplarorden, ett ”syskonmöte” mellan tre nykterhetsloger med ”blomnamn”. De två logerna från Bjärnum hette Novemberblomman och Majblomman. Hermans egen loge i Verums socken hette Vårblomman och var värd för tillställningen. Utfärden ägde rum den 11 augusti 1918 och samlade 70 personer. För färden behövdes 16 hästar och åtta vagnar och kalaset bestod av sill och potatis med efterföljande kaffe samt musik och sång. Av notisen framgår att man med friska ungdomliga röster sjöng ”Gläd dig, du skåning …” Frans Gustaf Leikell (1869-1953) som hade varit ordens skånechef deltog i mötet som en slags ”seniorledare”.

Herman Malve skrev om broder Leikell: … gick omkring som en herde samlande och vaktande, men med solsken och humor i ansikte och hjärta. Han är ungdomens tycke, den mannen. Han är vår gunstling.

F. G. Leikells dotter Hanna Strandberg Leikel (1898-1981), blev i likhet med jämnårige Herman en skicklig journalist på tidningen.

Arbetet, vilket framgår av nedanstående utdrag ur Publicistklubbens matrikel 1936 och dödsnotis i SvD 1982. Hon var i unga år skribent i kvinnorörelsens tidning Morgonbris och var en ledande kvinna i socialdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne. Hanna brukade skriva i Arbetet under signaturen Lei.

 

 

Top