Minnet av Åke Lind från Verums horisont

Förre landstingspolitikern och lantbrukaren i Boa Åke Lind har avlidit i en ålder av 90 år.

Författaren av dessa rader hade under några år på 1980-talet förmånen att umgås med denne rättrådige centerpolitiker i hans egenskap som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Högskolan i Kristianstad. När han utsågs till denna funktion var han landstingsråd i Kristianstads läns landsting.


Åke Lind och Mats Pettersson i samspråk

Det var ett stort nöje att lära känna en sådan göingsk hedersman i full aktion. Han satt ofta tystlåten -och till synes helt oberörd - under de långa och ibland rätt slingriga diskussionerna för att därefter begära ordet och summera den aktuella frågan till en enkel proposition. Jag kan inte minnas att något av besluten gick honom emot.

En minnestecknare över honom skriver: Åke Lind hade ett utmärkt sifferminne och ingen kunde slå honom i de ofta långa debatterna om landstingets budget och ekonomi.

Jag ska inte heller sticka under stol att min uppskattning av Åke Linds egenskaper som beslutsfattare fick en viss förstärkning av att han var ingift i en släkt med djupa rötter i Verums socken. Hustrun Inga-Lisa var dotter till verumsfödde Hilding Håkansson(1898-1988) och dennes hustru Signe (1901-1945).Hilding Håkansson tillhörde - liksom jag själv - den vida utgrenade Skrompasläkten.

Inga-Lisas farfars far Håkan Nilsson (1831-1906) kallades mestadels ”Veruma-Haugen”. Han var född på Skrompetoch blev efter att ha ingått äktenskap med Kristina Collin lantbrukare i Verums kyrkby. Att Inga-Lisas och Åkes äldste son fick namnet Håkan faller sig mot denna bakgrund helt naturligt.

 

Top