Torparhustrun från Verum som var till glädje för svenskar i Akron

 

I boken ”Verum förr och senare” (utgiven 2006) återges en berättelse av Ester Olsson (1895-1972) om folk som hon träffade under barndomstiden i Brogården.Ester berättar därom Ola Bengtsson och hans hustru Helena Sjölin. De bodde i en backstuga i Tågarp och hade fostrat fyra döttrar födda mellan 1876 och 1888. Alla dessa fyra flickor reste snart efter sin konfirmation till Amerika.De bodde alla först i staden Akron i Ohio dit även modern sedermera som änka emigrerade 1921.

Esters berättelse, som finns på sidan 276 i boken, har denna lydelse:

Kru-Bengta-Olanoch hans Helena var nära grannar här. De hadeflera flickor som reste till Amerika sedan de växt upp. Ola drog omkring och köpte lump o. d. Efter hans död (1912) bodde Helena, som var ettmycket kavat fruntimmer, ensam. Men hon saknade inte sällskap. På kvällarna gick gärna grannar tillhopa. Helena bjöd gärna kaffe, som var tjockt av cikoria. På gamla darfor hon till Amerika och vi var och tog avsked av henne. Helena låste dörrarna och for. Vi trodde ju nog inte att vi skulle få se henne mer. Ja rermenock,sa hon, och det gjorde hon verkligen också. En vacker sommardag några år senare fick vi se en person komma gående från Verums-hållet. Vi tyckte det påminde om Ola-Helena, och jojomen kom hon upp och hälsade. Hon kunde t. o. m. svänga sig med engelska ord. I Amerika hade hon burit hatt, men innan hon kom till Verumvar hon som förr klädd i schalett. Då hon varit här i några år ställde hon till auktion och for till Amerika för gott. (1921) Hon levde många år där sedan och var till glädje för svenskar i Akron.

Ola och Helena hade i sin backstuga fostrat de fyra döttrarna Bengta f. 1876, Augusta f. 1881, Olga f. 1886 och Hilma f. 1888.

Den första som gav sig iväg över Atlanten var Bengta - i Akronmed namnet Bertha. Hon konfirmerades1893 och reste till Amerika 1899. Systern Olga konfirmerades 1896 och emigrerade 1900. Därefter reste Olga, som hade konfirmerats 1900. Hennes utresa ägde rum 1904 och året därefter for yngsta systern Hilma, som hade konfirmerats 1903.

Fadern som kallades ”backstugusittare” avled den 17 juli 1912 och modern Helena Sjölin antecknas som emigrerad till Amerika den 1 augusti 1921. Hon hade rest över första gången samma år som maken dog. Alla systrarna och modern Helena bodde i staden Akron i Ohio fram till 1914. Staden kallas ibland ”Rubber City” efterde två stora däckfabrikerna Firestone och Goodyear.

Liksom tre av sina döttrar nådde Helena mycket hög ålder. Vid 91 års ålder 1940 var hon inneboende hos dottern Olga och hennes man Guss (Nils August) Larson och deras son Sigvard.När torparhustrun Helena Olsson Sjölin från Tågarp i Verums socken dog i mars 1942 - vid 93 års ålder - hade hon fått möjligheten att i mer än 20 år vistas nära sina barn och barnbarn i ”The Rubber City” i Ohio. Den lokala tidningen AkronBeacon Journal meddelade den gamla damens död under rubriken ”Mrs. Helen Olsen dies at age of 93”.

Även tre av Helenas fyra döttrar nådde anmärkningsvärda höga levnadsåldrar. Dottern Olga, gift Larson, avled som änka den 24 juli 1976 och hade då nått 90 års ålder. Som hennes efterlevande släktingar anges sönerna Harold L. Larson (1910-1993) och Sigvard V. Larson (1912-1993).

Systern Augusta, gift med skåningen Nils John Johnson, var den av systrarna i Akron som nådde högsta åldern av systrarna. Hon dog i december 1975 vid 94 års ålder.Makarna hade barnen Carl, Oscar, Lilly, Florence och Walter. Äldsta systern Bertha (Bengta), som var gift med dansken Oscar A. Olsen, avled 1924 och blev ”blott” 48 år gammal.

Systern Hilma Benson, som 1914 flyttade till Bronx vid New York City, hade nått familjens rekordålder då hon avled den 14 juni 1994 vid 106 års ålder. Hon hade varit gift med varvsarbetaren B. Olof Olson och de hade döttrarna Ruth (1919) och Anna (1922). Maken avled 1955 och året därefter ansökte Hilma om naturalisation i Amerika.

Till staden Akron kom en ganska stor grupp av svenskar i början av 1900-talet. De organiserade där församlingen Bethany Lutheran Church. Genom kyrkans dokument kan man se att staden snart hade ett femtiotal personer med rötter i Verums och Vittsjö socknar. Staden hade år 1900 ca 40.000 invånare. Med förorterna inräknade har staden nu över 700.000 invånare.

Ester Olsson berättar även om VerumspojkenSvante Olofsson (i USA Swan Olson), som var hennes kamrat från barndomen. Han hade direkt efter ankomsten till Akron gift sig med Selma Bengtsson från Gundrastorp, som han blivit bekant med före överresan. Hennes föräldrar finns avbildade på sidan 63 i Claes Ruderstams bok Vittsjöluft (utgiven 2011). Svante hade varit anställd hos Goodyear i många år och hyllades efter sin död 1939 av ”Goodyear 25 Year Club”. Mer om Swan och Selma Olson kommer kanske i en annan artikel här på ViBj.nu.

Top