Ett hundraårsminne av Verumsfödda barn från år 1920

VERUM. Under året 1920 förlöstes 19 mödrar med 20 barn i Verums socken. Den flicka som dog i samband med tvillingfödseln den 14 januari var min mors syster och hann aldrig få något namn. Av de 19 ”levande” födda barnen var 9 flickor och 10 pojkar. Av barnen nådde 17 vuxen ålder, eftersom en pojke från Tulatorp dog före ett årsåldern och en flicka från Stafshult dog vid 8 års ålder.

På detta klipp ur ett skolfoto från 1932 ses Folke Bengtsson (född 4 juni 1920) längst t.v. och Ruben Larsson (född 3 maj 1920) längst t.h. 

Det var fyra personer ur årskullen som nådde en levnadsålder på över 90 år, två kvinnor och två män. Dessa två var de enda av pojkarna i årskullen som kom att stanna kvar i sin födelsesocken hela livet. Endast en av de 9 flickorna blev kvar i Verums socken livet ut.

Äldst av alla i årskullen blev Irma Johannesson, vilken föddes på Assaretorp i april månad. Hon avled i Eslöv den 31 augusti 2019, blott åtta månader före sin hundraårsdag.

En annan kvinna ur årskullen - Karin Paulsson - avled ett par veckor efter sin 98-årsdag. Hon hade varit gift med Erik Paulsson i Ballingslöv. Denne hade i många år ledande funktioner inom Ballingslövs AB och berättar i företagshistoriken att: … han redan 1931 började som hantlangare med att bära spån och att han senare började läsa på Tekniska skolan i Hässleholm. Efter bara ett halvt år blev han emellertid inkallad för mobilisering och under några år åkte han, som han själv uttrycker det ”in och ut”, vilket medförde att studierna aldrig blev avslutade. Trots detta kom han sedan att, med stor framgång, vara verksam i olika ledande befattningar ända fram till pensionen 1983.  De två ledande personerna i företaget var svågrar eftersom Bertil Albinsson - son till Albin Svensson en av Ballingslövsföretagets grundare  - hade gift sig Karins syster Greta, som var född i Verum 1924. Vid denna tid var fadern Karl Svensson statdräng på Skeinge säteri.

Äldst av männen i årskullen blev byggmästaren Folke Bengtsson, i bygden kallad ”Juliusa Folke”. Han var född i Magnarp och avled 2015 vid 94 års ålder. Folke stannade kvar i födelsesocknen hela livet och var intresserad av bygdens historia. Han var även engagerad i kyrkliga angelägenheter, bl.a. som kyrkvärd. Även Ruben Larsson, av bygdens folk kallad ”Bygges Ruben”, stannade kvar i sin födelsesocken långt upp i åren. Då han dog 91 år gammal 2011 vistades han på Skansenhemmet i Vittsjö och var då änkling sedan år 2000.

Folke Bengtsson vid en höstfest i Verum för seniorer 2013

Den enda kvinna ur årskullen som blev kvar i sin födelseförsamling hela livet ut var min mor Margit Pettersson. Hon var född den 20 januari i Ekeröd och flyttade till Brogården sedan hon Luciadagen 1941 ingått äktenskap med lanthandlaren Birger Pettersson. Hon avled 81 år gammal nyårsdagen 2002 och hade då varit änka sedan hösten 1992.

 
     
   

Skolflickan Margit Jönsson omkring 1927 och t.h. en hyllning med tulpaner den milda tisdagen den 14 januari 2020. Bilden ovan Margit Pettersson på 1990-talet.

 

Top