Verumsfamiljer som smittades av villoläror emigrerade till USA

VERUM. Stationsinspektoren Helge Thorssell (1859-1945) var det första i Verums socken födda barn som föräldrarna av religiösa skäl vägrade låta prästen döpa då frikyrkliga rörelser började växa fram vid mitten av 1800-talet.

Denne man och hans slingriga livsöde har skildrats mer utförligt i släktforskarnas tidskrift ”Gydhingen” 2019 nr 2. 

I kyrkoböckerna för Verums socken för åren 1856-1867 hittar man ett tiotal personer som hade bekänt sig till den tidens s. k. villoläror ”Baptismen” och ”Mormonläran”. Några hade även vägrat att låta döpa sina barn. De flesta av dessa emigrerade sedermera till Nordamerika, men några av dem lyckades prästerskapet med ”lock och pock” några år senare förmå att återgå till den officiella statskyrkan.

Det tidigaste i Verums socken födda barn som föräldrar vägrade låta döpas var Helge Leopold som föddes i Hästberga den 25 augusti 1859. För honom saknas notis i födelseboken, men han infördes i husförhörslängden på en rad under föräldrarna Pehr Nilsson och Hanna Åkesdotter med anmärkningen: Icke döpt och om fadern skrev prästen: Hyllande Baptis. Villomeningar. De äldre syskonen Elise (f. 1851), Anna (f. 1853), Johannes (f. 1855) och Nils (f. 1856) hade alla döpts. Helge blev sedermera en studerad karl och var järnvägstjänsteman. Han tog sig namnet Thorssell och var stationsinpektor i Alvesta 1912-1924. Han avled i Osby 1945. Det var sedan han vunnit inträde i Kristianstads läroverk som de ledande personerna i staden såg till att den begåvade pojken återfördes till statskyrkan.Det första barn som i Verums dopbok med notisen ”icke döpt” var Elna som föddes den 7 augusti 1862 av Pernilla Olsdotter, hustru till torparen Nils Larsson i Hagnarp. Prästen har noterat att föräldrarna är ”Baptister eller Mormoner”. Nästa odöpta barn infördes som född den 31 oktober 1863 av hustrun Anna Åkesdotter. Hon noteras som gift med torparen Lars Andersson å Verum nr 4, men här har prästen tagit fel ty han hette Anders Andersson och var skräddare.

Denne Anders Andersson omtalas av Tord Jöran Hallberg i boken Okristligt (2014): Det värsta inslaget i kampanjen var att man tvångsdöpte baptisternas barn. Det sista tvångsdopet i Sydsverige och troligen det sista i Sverige ägde rum den 8 januari 1860 i byn Sparrarp i Farstorps socken, som ligger i norra Skånes snapphanebygder. Dopförrättare var kyrkoherden i Hästveda och Farstorp Petter Johan Herslow. Barnets föräldrar var torparen Nils Persson i Sparrarp och hans hustru Pernilla Svensdotter (vars torp nu är en ruin). De var anslutna till en liten baptistförsamling, som två år tidigare hade bildats i Verum, grannsocken till Farstorp. Ledare för den lilla gruppen var en skräddare vid namn Anders Andersson. Han hade blivit döpt av en timmergesäll från Helsingborg - de flesta baptisterna var under pionjärtiden enkla människor. När tvångsdopet ägde rum var Andersson på besök hos paret Persson i torpet i Sparrarp. De ägnade sig åt bibelstudier när kyrkoherde Herslow bröt andakten. […] I dopboken skrev Herslow att barnets föräldrar var ”smittade av baptism” och i början ville förvägra dopet, att kronofjärdingsmannen höll barnet och att en kyrkvärd, en faktor (garveriföreståndare) och en skollärare var faddrar.

I kolumnen särskilda anteckningar står: Föräldrarna wägrat låta döpa barnet. Föräldrarna äro Baptister eller Mormoner. Dessa makar reste till Amerika redan 1865. Mannens syster Anna Andersdotter och svågern Elof Pettersson, som bodde i Ristorpet, for till Amerika 1887. De hade en farm i Wisconsin.

Nästa odöpta barn föddes den 19 november 1865 och var son till handlanden i Brogården Jöns Persson och hustrun Nilla Månsdotter. Barnet, som hette Edmond Anton, dog redan 1866. Noterningen lyder: Fadren som är mormon har icke tillåtit barnet döpas.

Den 31 januari 1867 föddes dottern Christina av Nils Larssons hustru Pernilla Olsdotter från Hagnarp. Noteringen var: Föräldrarna äro Baptister och hafva vägrat döpa motstående barn Christina. / Olof Stille. Denna dotter Christina och hennes syster Nilla (född 1855) och systerson Nils Carlsson (född 1875) reste till Amerika under 1880-talet.

Sedan handlanden i Brogården och hustrun Nilla den 2 juni 1868 fått sonen Joseph Gottfrid skrev prästen: Fadren som är mormon har icke kunnat förmås låta döpa motstående barn Joseph Gottfrid. Olof Stille. Den 26 mars 1872 föddes dottern Sigrid Emelie till handlanden i Brogården Jöns Persson och hustrun Nilla Månsdotter. Prästen skrev: Fadren som är mormon har icke kunnat förmås låta döpa motstående barn Sigrid Emelie. Denna dotter kom att leva i mormonstaten Utah i Amerika sedan föräldrarna emigrerat dit 1887 med de två odöpta. Dottern blev romanförfattarinna och bar namnet Sigrid ”Sadie” E. Wahlberg (1972-1948). Sonen hette i Amerika Joe Wahlberg och dog 1909. Fadern som i USA hette John P. Wahlberg dog 1900 och hans hustru Nilla Wahlberg (född Qvist) avled 1903.

(Om denna familj - som bodde i det hus i Brogården där Birger Pettersson, hans far och farfar senare bedrev handel i över hundra år - kan man läsa mer i boken ”Ett annat Verum” på sidorna 73-76.)

Verumshandlaren J. P. Wahlberg dog i Utah 1900.

Nilla Månsdotter Qvist från Kvistalånga dog 1903

Den 15 december 1875 födde 20-åriga Nilla Nilsdotter från Hagnarp sonen Nils (Carlsson). I födelseboken står: Barnet ej döpt, modren är baptist. Efter 1875 har inga barn födda i Verums socken fått noteringen ”icke döpt”.

 

Top