Verumsborna försökte skaffa järnbanelinje 1897 och 1905

VERUM. I oktober 1897 hade Sydsvenska Dagbladet snappat upp en nyhet från högertidningen Kristianstads Läns Tidning att en ny järnvägslinje skulle dras mellan Örkelljunga och Osby. Det betonas att det inte var meningen att linjen skulle passera Vittsjö utan dras över Bjärnum, Verum och Skeinge till den sedan länge befintliga stambanan i Osby. Som viktiga naturtillgångar längs den tilltänkta sträckningen nämns granit och skog. Det blev dock inget av detta projekt.

Projektet 1897 Örkelljunga-Osby över Verum/Skeinge 

Skam den som ger sig! År 1905 startades planering för ett annat projekt som kallades Hästveda-Traheryds banlinje. Den skulle passera kommunerna/socknarna Hästveda, Verum och Visseltofta i Göinge och därefter Hallaryd, Göteryd och Traryd i Kronobergs län. Hässleholms Tidning rapporterade den 7 mars om ett första möte som hade ägt rum i Visseltofta. Uppdrag gavs då åt ordföranden i Verums kommunalstämma Theodor Persson i Ekeröd att försäkra sig om utstakningsbidrag från de berörda kommunerna. Beloppet skulle vara proportionerligt mot banans andel inom deras respektive område. Smålandskommunerna var motspänstiga till att lämna bidrag, men Hallaryd lämnade 200 kronor. Även detta projekt rann ut i sanden. En insändare undertecknad med signaturen ”Intresserad” inflöt i samma tidning den 11 januari 1906. Skribentens slutkläm lyder: … att bygga en järnväg genom dessa trakter vore rena vanvettet.

Verums stämmobeslut 1905 om dragning via Ekeröd/Hästberga Insändare 1906 från signaturen "Intresserad"

 Tidningsartiklar om järnägslinjen Hästveda – Delaryd/Traryd

 

 

Top