När Mejarp i Verum var plantskola för nyutexaminerade lärare

VERUM. År 1886 tillträdde 22-årige Johan August Berglund som den förste ambulatoriske läraren i Mejarps småskola. Han var bror till skolläraren Per Alfred Berglund, som hade anställts i Verums folkskola 1885. Tjänsten var ”ambulatorisk” mellan skolorna i Verum och Mejarp med en årslön om 250 kronor. Om J. A. Berglund kan man läsa dessa rader i boken ”Ett annat Verum”: John Berglund föddes i Skärstads socken, Småland, den 10 juli 1864. Tjänstgjorde såsom skollärare i Sverige i nära 15 år och anlände till Amerika 1892. “Jag studerade”, meddelar han i sin biografi, “läkarebehandling vid American College of Mechano-Therapy samt National School of Chiropractic”, båda i Chicago. Jag började min praktik i Biloxi, Mississippi 1909, flyttade följande året med familj till Portland och kommer troligen att här bereda mitt hem för framtiden. Jag använder en behandlingsmetod absolut min egen och har rönt stor framgång.”

 

Sedan Berglund 1889 flyttat till Hästveda - och sedan till USA - kom Lovisa Johansson från Vittsjö - även hon 22 år gammal. Efter Lovisa, som flyttat till Visseltofta 1891, kom 29-åriga Kjersti Håkansson från samma socken, där hon varit lärarinna vid den ambulerande småskolan i Vesljunga sedan 1883. Hon blev långvarig i Mejarp och fick öknamnet ”Örfila-Kitta”. Hon lämnade skolhuset i Mejarp hösten 1913 då hon flyttade till Höör. Om lärarnas alternerande mellan skolorna säger Ester Olsson: Läraren bodde i Verum, lärarinnan i Mejarp och halva tiden skulle ju läraren och lärarinnan byta, så då folkskolan skulle hållas i Mejarp och småskolan i Verum fick de gå en halv mil morgon och kväll och mötas på halva vägen. I ur och skur. Då vi småskoleungar var samlade vid Trollasten och såg Kersti Håkansson (Örfila-Kitta) komma borta vid Källarhalsen (dalgången bortom kyrkan) var det vi som fick brått in och satt tysta och snälla i våra bänkar.

Tidningsnotis 1902-07-29 om när Mejarpslärarinnans årslön höjdes till 300 kr.

Efter Kjersti kom 21-åriga Ester Larsson från Norrköping. Hon lämnade redan i februari 1914. Efter henne kom våren 1914 den då 21-åriga Hanna Eliasson (1893–1990) från Örkelljunga. Hon hade tagit sin examen i Kristianstad 1913. År 1916 flyttade hon hem till födelsetrakterna. Hon blev där gift med komministern Erik Olén (1902–1987).

Hanna Olén, född Eliasson

Hanna efterträddes av den 34-åriga gifta småskollärarinnan Hanna Thornberg, som kom från Glimåkra med maken Karl Hugo Meijer. De bodde i skolhuset till 1918 då de flyttade till Kristianstad. Sedermera var hon lärare i Oderljunga vid Perstorp från 1921 och fram till sin död 1932.

 

År 1918 kom 20-åriga Edith Andersson som stannade till 1920 då hon flyttade till Osby och efterträddes av 23-åriga Ester Åkesson. Sedan Ester 1921 flyttat till Ripa vid Åhus anlände den andra gifta lärarinnan med sin make till Mejarps skolhus. Hon var född som Johanna Karlsson (1871–1952) och åtföljdes av maken f. d. lantbrukaren i Maglaröd Edvard Jönsson (1894–1937). De stannade där i tio år och flyttade 1931 till Tyringe i Finja socken.

Hanna och Edvard Jönsson vid Mejarps skola i Verums socken. Foto Oskar Lindkvist.

Hösten 1930 kom den 23-årige folkskolläraren Nils Andersson till Mejarp. Han var född i Amerika, kom till Sverige som barn och tog examen i Lund 1929. Han stannade bara till december 1931 då han flyttade till Visingsö. Nils antog sedermera efternamnet Werke och var i många år lärare i Barsebäck samt kantor i Borgeby och Löddeköpinge församlingar.

 

År 1931 fick Mejarps skola fick sin första lärarinna som var född i Verums socken, den underbara Ruth Olsson. Jag har själv fått ynnesten att ha henne som lärare i Verums skola. Hon var född i Hästberga av småbrukaren och sågverksbyggaren Sone Svensson och hustrun Elna Kristensdotter och var 29 år vid ankomsten till skolan. Ruth och maken Gustav byggde sedermera en villa i Mejarp.

 

Top