Måns från Ekeröd i Verums socken blev far till biskopen Hesslén

VERUM. I detta klipp från Verums katekismilängd från 1716 noterades för skattehemmanet ”Eekeröd” den ogifte bonden Måns Sonasson och hans föräldrar gårdmannen Sone Pärsson och hustrun Sissa Månsdotter.

Måns Sonasson, som föddes i Verum 1692, var alltså fortfarande vid 24 års ålder ogift. Tjugo år senare hade Måns flyttat till Hesslycke i Visseltofta socken och på gården i Ekeröd bodde då brodern Per Sonasson med sin hustru Lussa. Då levde fortfarande bägge föräldrarna. När modern Sissa avled 1747 noteras hon som 87-årig änka och var alltså född omkring 1660. Sedan han lämnat födelsesocknen blev Måns Sonasson en aktad och tämligen rik man i Västra Göinge härad. När han avled i februari 1766, vid 83 år och tre månaders ålder, var han fortfarande häradsdomare och nämndeman. Dock hann fadern inte uppleva sonens alla framgångar inom akademin och stiftet. Nils var makarnas enda barn.

I flyttningslängden för Visseltofta kan man läsa: Doctor Hessléns mor Sara Monsdotter fått attest till staden Lund af den 24. Oct: 1785. Hon var då änka efter sin andre make bonden Jöns Nilsson i Torslehult, vilken dog i den rötfeberepidemi som drabbade bygden det året. Då Sara avled i Lund 1796 hade sonen hunnit avancera till domprost, en utnämning han fick 1794. Nils Hesslén hade 1779 gift sig med biskopsdottern Maria Beata von Engeström, som han hade lärt känna då han var informator för hennes bröder. Makarna fick inga barn. (Johan Engeström, var biskop i Lunds stift 1748–1777 och prokansler för Lunds universitet.) Nils Hesslén var biskop i Lunds stift 1805–1811. Nils Hessléns avhandling från 1755 hade den latinska titeln: De usu botanices morali. (Översatt som: Om botanikens moraliska nytta.) Han promoverades som teologie doktor 1769 och utnämndes till prost över Oxie härad 1770.

Måns Sonasson i Hesslycke noteras 1736 som nämndeman och hade 1721 vigts med Sara Månsdotter från Råstad. Sonen Nils föddes i Hesslycke den 2 september 1728. Måns hade då han vid 29 års ålder gifte sig flyttat från sin födelsegård i Ekeröd för att överta svärfäräldrarna bonden Måns Swänsson och hustrun Elnas arrendegård i Hesslycke.

Den blivande biskopens födelsenotis lyder (Visseltofta CI:2 1690-1747 Bild 70, sid 63.): Dom. 12 post trin. Döptes ett piltebarn i frå Hästlycke /: födt d. 2 Sept :/ noe (nomine) Nils. Föräld. Måns Sonass och Sara Månsdr. God Mod. h. (hustrun) Kierstina Nils Nilsss i Botarp. Fadd. Sone Tulss och Swän Pärss i Botarp, Sone Lass i Witseltoffta h. Bengta Michel Pålsss i Werum, h. Elna Nils Tufwes i Torslehult, h. Toa Nils Simonsss i Witseltffta.

Ur den gravdikt som skalden Esaias Tegner skrev till Nils Hessléns begravning kan dessa fyra rader återges:

Ej på bördens tomma slump och flärden,
på dig sjelf din lycka stödde sig.
Utur kojan steg du fram för verlden,
dina anor räknar Du från dig.

 

Top