Västgötaknallen som blev en av de fem högst beskattade i Verum

VERUM. Den konservativa Hessleholms Tidning startades i Hässleholm under januari månad 1889. Tidningens redaktör och utgivare var bokhandlaren August Hånell. Vid grundandet betecknades tidningen som ”Nyhets- och Annonsblad för Hessleholm med omnejd”.

Den tidens nyhetsorgan hade inga betänkligheter att publicera uppgifter om vilka inkomster som medborgarna blev beskattade för. Året 1901 kan man i Hessleholms Tidning få vet vilka inkomster som var de högsta inom Verums socken. Längst ner på listan som toppas av en greve, två folkskollärare och en storbonde hittar man en tidigare kringvandrande knalle från sjuhäradsbygden i Västergötland som slagit sig ner i socknen.

Johan August Petersson (1841–1911), som var min farfars far, hade i 30-årsåldern vågat sig på att starta ”fast handel” i sitt tidigare kringföringsdistrikt. Han blev bosatt i Brogården omkring 1870 och hade förut varit försäljare av tyger från ”knalleland” inom ett eget handelsområde i norra Göinge. I december 1870 hade han ingått äktenskap med bonddottern Bengta Tufvesdotter (1849–1928) från Magnarp.

Porträtt av Johan August Petersson omkring 1890.

Makarnas gravsten på Verums kyrkogård.

Hessleholms Tidning återkom 1902 med en ny lista över de högsta inkomsttagarna i Verums socken vilken fortfarande toppas av greven Harald Holck på Skeinge säteri. På andra plats finner man lantbrukaren Pål Nilsson i Maglaröd och tredje platsen innehades av skolläraren P. A. Berglund i Verum. Fjärde platsen delades mellan inspektoren Ringborg på Skeinge och skolläraren Björkqvist i Hörlinge. Femte platsen med en inkomst av 800 kronor delades mellan en lantbrukare i Malseröd och de två lanthandlarna Svante Nilsson och Johan August Petersson. Vid det laget hade även två kvinnor kommit in på listan. Den ena var Sara Trulsdotter på Östragård i Hörlinge, som var född 1817. Hon hade fått ett väl tilltaget undantagsavtal och kallas i husförhörslängden ”Födorådstagerska”. Den andra kvinnan var Emma Wahlqvist, som förestod Verums handelsaktiebolag åren 1902–1904.

Det gynnsamma undantagskontrakt som gav försörjning åt Sara Trulsdotter (1817–1908) var knutet till domkyrkohemmanet nr 4 i Hörlinge (Östragård). Denna gård hade ägts av hennes handikappade och omyndigförklarade ogifte bror Lars Trulsson. Efter hans död 1892 såldes fastigheten på auktion. Annonsen om försäljningen var införd i Hessleholms tidning den 7 oktober.

 

 

Top