Omnibusägaren Nils G. Jönsson som blev småbrukare i Norraskog

Turlistan från 1925 och omnibusägaren Nils Gottfrid Jönsson (1890–1983)

Längst upp i Verums socken nordliga del ligger ett område som bygdens folk kallar Norraskog. Denna del av socknen blev för ett par hundra år sedan utskiftad så att två områden tillfördes byarna Horsaskog och Bolberöd. Återstående del tillhör i juridiskt hänseende Verums kyrkby.

Ett hemman inropades den 16 juli 1906 för fem kronor av en person vid namn Nils Nilsson. Detta hemman har kallats Norup och tillhör Horsaskogs by. Denne kallades av ortens folk för ”Nye Jägaren” eller ”Jägarenissen” eftersom hans far Nils Jönsson kallades för ”Jägaren”. Att hemmanet bara kostade 5 kronor berodde på att förre ägaren tagit ett kanaliseringslån vilket köparen skulle överta och amortera 190 kronor årligen under 28 år. Det låga priset gjorde att några tidningar tyckte försäljningen var värd rubriken ”Ett hemman för 5 kronor”. Detta hemman ägdes sedermera av den företagsamme Nils Gottfrid Jönsson. Mer om honom senare här.

Smålandsposten 21 juli 1906 om hemmanet i Horsaskog, som felaktigt kallades Horsaröd.

Ett av de hemman som tillhör Bolberöd (med fastighetsbeteckningen 1:8B, 1/20 mantal) har ibland kallats ”Santatuens” efter ägaren sedan 1887 Tufve Nilsson. Denne var son till Nils Gummesson Sandberg på Santabacken i Tågarp. Tufve Nilsson och hans efterkommande fanns på detta hemman fram till 1936 då gården förvärvades Nils G. Jönsson. Han bodde här med sin familj farm till mitten av 1950-talet då han förvärvade ett större hemman i Ekeröd, vilket fortfarande är i släktens ägo.

Nils G. Jönsson hade då han blev småbrukare i Norraskog ett förflutet som företagare. Han hade några år omkring 1930 drivit handelsboden i Stavshult mittemot Bröderna Jönssons möbelfabrik i Mölleröd och han hade tidigare i samarbete med Harald Kleist drivit åkeri, drosktrafik och busstrafik.

Att han köpte gården i Norraskog kan möjligen förklaras av att han sedan 1927 var gift med Ellen Nilsson som var född 1902 i Amerika som dotter till Olof Nilsson, som återkom till Norraskog från Amerika 1904. Han hade vistats där sedan 1897.

Här ses Nils G Jönsson med den buss av 1924 år modell som trafikerade linjen Visseltofta-Hässleholm på 1920-talet. Karossen var tillverkad hos Bröderna Jönsson i Mölleröd.

Den tidigaste busstrafikrörelsen i Verums socken startades av Nils G Jönsson och Harald Kleist som från 1923 drev Verums Bilstation. De två första åren körde man en lastbil med tygkapell och längsgående bänkar. Enligt turlistan från 1925 gick bussförbindelsen Verum - Hässleholm på tisdagarna och Visseltofta - Hässleholm på fredagar. Länsstyrelsen gav tillstånd till linjen den 25 maj 1924. Nästa buss var en T-Ford av 1924-års modell med en kaross byggd hos Bröderna Jönsson i Mölleröd. ”Verums Bilstation” erbjöd sig även att arrangera extra turer med omnibus och personbil samt transporter med lastbil. Trafiktillståndet för busslinjen övertogs av Harald Kleist ensam 1926

 

 

Top