Barnen skulle ”helst” bli lärare – familjen Andersson från Magnarp

VERUM. I oktober 1951 infördes i tidningen Arbetet notisen: Folkskolläraren Oscar Åhed, Luhr, Farstorp, 50 år och samma månad året 1971 hade Dagens Nyheter notisen: Folkskollärare Oscar Åhed, Hässleholm 70 år. Oskar Andersson Åhed var folkskollärare i Farstorps socken i alla år fram till pensioneringen1966 och han avled 1982. Åhed var även en flitig amatörmålare. Oscar Sigfrid Andersson föddes den 16 oktober 1901 i Magnarp, Verums socken och hans föräldrar var lantbrukaren Johannes Andersson f.1866 och Matilda Olsson f.1864. Under 1940-talet antog Oscar familjenamnet Åhed. Han var sedan 1926 gift med Sonja Samuelsson, som var dotter till skolläraren Gideon Samuelsson i Tågarps skola, Farstorps socken.

Oscar Andersson Åhed (1901–1982), lärare i Farstorps socken. 

Att barnen ”helst” skulle bli lärare avspeglas av allt att döma i de två dödsfall i unga år som drabbat två kvinnor i tidigare led inom släkten. Oscars mor Matilda (född i Verums socken 1864 av ladufogden Jöns Olsson och hustrun Hanna Trulsdotter i Björkeberga) blev 1887 änka efter läraren i Verums socken Nils Johan Arvidsson från Algutsboda vilken dog 33 år gammal 1887 efter drygt ett års äktenskap. Oscars far Johannes Andersson var född i Stehag 1866 och kom till Verums socken 1893. Han gifte sig med Matilda året därefter. Matildas mor Hanna Trulsdotter hade i sitt första gifte sedan 1849 varit gift med skolläraren Jonas Hultsten i Fjärlöv, Gumlösa socken. Denne avled blott 32 år gammal i Osby 1855 och deras tre barn August, Johan och Nils Hultsten blev faderlösa.

Nils Johan Arvidsson hade i äktenskapet med Matilda dottern Anna Susanna Arvidsson (1887–1916). Hon drev ett par år en hökeriaffär (specerier) i Osby. I sitt andra äktenskap med Johannes Andersson fick Matilda barnen: Anders Hilding 1894, Hanna Josefina 1896, Nils Herman 1898, Alma Evelina 1900, Oscar Sigfrid 1901, Thure Wilhelm 1904 och Gustaf Ferdinand 1905. År 1909 flyttade föräldrarna med sina då hemmavarande tre barn till Osby. Deras gård i Magnarp övertogs av Conrad Svensson och hans hustru Nanny från Visseltofta. Tre av pojkarna fullföljde släkttraditionen och blev således lärare.

Anders Andersson (1894–1978)

Alma Andersson (1900–1984)

Herman Andersson (1898–1984)

Vid flyttningen till Osby var sönerna Anders och Herman utflugna ur boet som i Växjö utexaminerade folkskollärare 1918 respektive 1921. Anders Andersson blev lärare i Kristianstad och var ledamot av stadsfullmäktig i Kristianstad 1941–1946. Herman Andersson var lärare i Östra Ljungby sedan 1923.

När Oscar Andersson 1925 flyttade till Farstorps socken titulerades han i församlingsboken seminarieelev. Han tog sin examen i Uppsala det året. Äldsta dottern Hanna blev gift med fabrikören Aron Persson i Matberga och deras son var konstnären Agne Sigvard Aronsson.

Agne Aronsson (1924–1990)

Sonen Wilhelm startade kemikalieaffär i Killeberg där hans hustru Ellen Nyqvist var distriktsköterska. Gustav blev banktjänsteman i Hässleholm och var gift med tandläkaren Marianne Roijer. Alma Andersson, som var äldsta dottern till Johannes och Matilda i Magnarp, utexaminerades från barnmorskeanstalten i Göteborg 1930 och tjänstgjorde sedan 1931 som distriktsbarnmorska i Killeberg.

Oljemålning med Verums kyrka utförd av Oscar Andersson Åhed

 

Top