Ett energiskt kusinpar från Brogården i Verum – Per V. och Karl E.

VERUM. Under hela min barndom och uppväxt som handlarepåg i Brogården intill ”Storebro” över Vieån var jag bekant med en ensamstående äldre man som omväxlande kallades ”Posta-Karlen” eller ”Mejeristen”. Hans namn var Karl Edvard Nilsson och han ansågs tämligen originell.

Karl hade blivit änkeman 1919 efter bara ett års äktenskap och bodde därefter ensam i ett par rum sin stora praktvilla som låg där Vittsjö ”storkommun” sedan uppförde ett pensionärshem med tre lägenheter på 1960-talet. Karls hus ses här dels en vacker vinterdag på 1950-talet, dels under pågående rivning omkring 1960.

Även i Karls egen bakgrund fanns en tragedi med tidigt dödsfall 1885. Vid sex års ålder blev han faderlös tillsammans med sin då blott tre år gamla syster Ida. Fadern var lanthandlaren och sparbankssekreteraren Nils Persson (1856–1885). Denne, som var son till nämndemannen i Brogården Per Svensson (1819–1887), hade en äldre bror med namnet Jöns Persson (1847–1902). Dennes äldste son – som alltså var kusin med Karl Edvard Nilsson (1878–1959) – hette Per Viktor Jönsson (1877–1961). Även kusinen Per Viktor drabbades av ett tidigt dödsfall. När hans mor Hanna dog i januari 1883 var Per Viktor fem år gammal och systern Elsa fyra år.

De två kusinerna var, som framgår nedan, energiska personer såväl yrkesmässigt som vad beträffar sina samhällsengagemang. Skillnaden var att Karl E. Nilsson blev kvar på sin födelseort livet ut medan Per V. Jönsson började som bokhållare i Verums handelsbolag, men sedan fick sin slutdestination i Södermanland. Kusinerna hade vardera en son, Per V. hade Göran Anagrius och Karl E. hade Lennart Bridner.

Per Viktor Jönsson (1877–1961)

Karl Edvard Nilsson (1878–1959)

Här nedan ses bygdens ungdomar klädda för bygdefest framför Jöns Persson gård i Brogården.

 

Här sitter Jöns Perssons andra hustru Nilla Olsdotter (1857–1957) vid sidan av sin dotter Hanna framför Posta-Karlens villa. Hanna och systern Anna var skolstäderskor i många år.

JÖNSSON, PER VIKTOR
Syssloman, Strängnäs. Född 24 okt. 1877 i Verums församling, Kristianstads län. Föräldrar: nämndeman Jöns Persson och Hanna Persson f. Jönsson. Lantbruksbiträde vid Källesjö, Lönnstorp och Tarstadsgården 1902—1906, inspektor vid Bollstanäs egendom, Rotebro, 1906—1908, praktikant vid Stockholms stads m. fl. sjukhus 1908—1910, bokförare vid Stora Sundby gods 1911—1913, syssloman vid Södermanlands läns sanatorium och sinnesslöanstalt från 1/11 1913 till uppnådd pensionsålder 1/5 1945. Innehar efter avgången från ordinarie tjänst befattning som syssloman vid Rosöga tuberkulossjukhus för utländska flyktingar. Innehar Patriotiska Sällskapets stora guldmedalj, R. V. O. Har under en följd av år varit ordf. i kommunalfullmäktige, led. av kommunalnämnden i Strängnäs landsförsamling, ledaamot av Åkers härads vägstyrelse. Gift 1916 med Anna Anagrius. Barn: Leif f. 1929. Civilingenjör Leif Anagrius, Malmö, har varit byggnadschef vid Gävleborgs läns landsting.
(Syssloman är en person med uppdrag att sköta en huvudmans ekonomiska eller rättsliga angelägenheter.)

NILSSON, KARL EDVARD
F. d. poststationsföreståndare. Brogården, Verum. Född 13 dec. 1878 i Verums församling, Kristianstads län. Föräldrar: handlanden Nils Persson och Bengta Persson f. Trulsson. Genomgick Önnestads Folkhögskola 1894—95. Började i lantbruksyrket som elev vid Sinclairsholm, anställd vid mejeriet i Lönhult, maskinist i Perstorp. Innehade eget ysteri i Verum 1903—1918, poststationsföreståndare 1920—1946. F. d. ordf. i livsmedelskommission och taxeringsnämnd, kronoombud i Verum, ordförande i kommunalstämman 1912—1920. Gift 1918 med Karin Olsson, död 1919. Barn: Nils Karl Lennart Bridner f. 1919 ingenjör. Ingenjör Lennart Bridner (1919–1995) var verksam som teknisk chef vid televerket i Helsingborg.

 

Top