Rubriker om kärlekssorg och dramatik från Tulatorp i Verums socken

VERUM Tre gånger, med långa mellanrum, har händelser i byn Tulatorp blivit föremål för uppmärksamhet i tidningar på riksplanet. En sådan händelse var knuten till ett tragiskt självmord orsakat av obesvarad kärlek. En 27-årig ung man sköt sig i tinningen med två skott. De två andra händelserna har inträffat på 2000-talet. I maj 2000 hittades en övergiven flyktbil efter ett stort rån där en posttransportbil sprängdes och tömdes. Slutligen blev pressbevakningen av Tulatorp större än någonsin när den stora skogsbranden rasade i trakten våren 2019.

I Verums församlingsbok har prästen i december 1906 infört denna notering: Begick sjelfmord genom att skjuta sig i tinningen med revolver. Några ovanligt sorgliga notiser kunde man senare läsa i tidningarna om denne olycklige unge man under rubriken ”Kärlekssorg”.

Bror Adolf Svensson var född i Torrarp i N. Åkarps socken den 21 maj 1880. Fadern husaren Sven Rask, som var 12 år äldre än hustrun, dog innan Bror Adolf hunnit bli ett år gammal. Två syskon reste till Amerika på 1890-talet och Adolfs ende i Sverige kvarvarande bror dog 1905.

Den avlidne 27-åringen hade bevistat Önnestads folkhögskola läsåret 1897–1898 och var därefter dräng på Nygård i Skepparslöv till 1902. Han återkom därefter till sin födelseförsamling och ägnade sig åt handel.

När Adolf Svenssons mor Nilla Jönsdotter Rask, som var född i Vankiva 1841 avled den 2 januari 1908 bodde hon som ”inhyses” på en gård i Torrarp.

Notis i Svenska Dagbladet den 16 maj 2000. Andra tidningar skrev efter den tekniska genomgången: Det finns nu teknisk bevisning som binder minst en av de två eller tre rånarna vid brottet.

Notiser i tidningen Mosaik

Denna ensamliggande gård i Tulatorp utplånades 2019. I samband med att branden utvecklades fick ett femtiotal boende i byarna Tulatorp, Hagnarp, Skeinge och Björkeberga i Verums socken evakueras. Det brann i ett två kilometer långt och 800 meter brett område, beräknat till omkring 160 hektar.

 

 

 

Top