En lång Göingevinter 1903 - slädparti i Verum den 20 april

VERUM. Sedan den 31 december 2021 har det i Göinge och våra trakter runt Vittsjö endast funnits snö i sex dagar under februari månad, nämligen den 2–5/2 och den 19–20/2. Därefter har snön ”lyst med sin frånvaro” och våren bryter nu fram i allt snabbare tempo. Annat var det 1903! Den 19 april hade en snöstorm i Danmark totalt begravt Själland i snö och den 20 april skrev Svenska Dagbladet under rubriken Svåra trafikrubbningar i Skåne: Häftig snöstorm utbröt vid 7-tiden i morse. Telefonledningarna från Malmö och Hälsingborg äro obrukbara. Tidningen fortsätter med uppgiften att flera skånska tåg fastnat i snödrivorna.

Bild ur Thore Brogårdhs bok ”Längs en gammal riksgräns” (1960) 

Just dagen efter stormen, måndagen den 20 april, arrangerades ett stort slädparti i Verum, vilket rapporterades i tidningarna. Under rubriken ”Påpassliga ungdomar” skrev Höganäs tidning: Ett slädparti, räknande 8 skjutsar, gick i måndags af stapeln i Maglaröd, Verums socken. Till och med de svenskamerikanska tidningarna rapporterade händelsen: Slädparti d. 20 apr. är väl sällsynt i Skåne. Ett sådant, med 8 skjutsar och mycket fästande, har gått af stapeln i år från Maglaröd, Verum, till Ekeröd.

En annan tidning skriver: Utfärden ställdes till Ekeröd, hvarifrån sällskapet med klingande bjällror på det präktiga aprilföret återvände till Maglaröd, där hos Edvard Jönsson en treflig fäst vidtog och fortsattes långt in på småtimmarna.

Lärarinnemannen och f. d. lantbrukaren Edvard Jönsson på 1920-talet. Han bodde i Mejarps skola sedan han 1921 gift sig med lärarinnan Johanna Karlsson Jönsson (1871–1952), som tjänstgjorde där åren 1921 till 1931.

 

Top