Blixtnedslag ödelade Anton Håkanssons gård i Verum 1899

VERUM. Här på kyrkbacken i Verum låg fram till sommaren 1899 en stor samlad gård, som ses till höger i denna bild. Hemmanet hade sedan mitten av 1880-talet ägts av Anton Håkansson (1862–1945). Han var son till Håkan Nilsson och Christina Collin och hade övertagit gården efter föräldrarna. Anton blev änkeman juldagen 1891 och ingick nytt äktenskap med Gunilla Svensdotter (1866–1936) från Gundrastorp i december följande år. Första hustrun Ingrid Jönsdotter kom från Magnarpstorp (Skottet) och dog blott 30 år gammal.

Då branden inträffade 1899 hade familjen sex barn, varav Clary och Axel var födda i första äktenskapet och Ivar, Thure, Anna och Ruth i andra äktenskapet.

Händelsen den 18 juli 1899 fick en dramatisk skildring i den tidens nyhetsorgan. Skånska Dagbladet skrev den 20 juli: Ett häftigt åskväder rasade i Verum den 18 dennes. Blixten slog ned hos hemmansegaren Anton Håkansson i Verum och antände ladugården samt boningshuset, hvilka nedbrunno till grunden. Tillskyndande personer lyckades med yttersta ansträngning rädda en del möbler och husgerådssaker samt en närstående uthuslänga. Hela den nyinbergade höskörden jämte en del spanmål och inventarier blefvo lågornas rof. En ko, en kalf och en hund blefvo äfven innebrända. Blixten tycks ha genomträngt hela ladugården på längden samt in i boningslängans ena gafvel och samtidigt antändt öfver allt, ty nästan ögonblickligen efter åskslaget var det hela förvandladt till ett förfärligt eldhaf.

Bilden ovan över den gamla kyrkan med klockstapeln och den äldsta skolbyggnaden är från tiden före 1900. Detta kan avgöras genom att skolan på denna bild har ett brutet tak. Tillbyggnaden av skolans andra våningsplan utfördes under åren 1900–1902.

Efter gårdsbranden 1899 byggdes ett nytt bostadshus i den tidens ”villastil” (se bild och bildtext nederst). Anton Håkansson var en betrodd man i socknen. Han var huvudman i Verums sockens sparbank och blev bankens verkställande direktör 1942. Han var ordförande i kommunalnämnden sedan 1901 var även ordförande i barnavårdsnämnden.

I noteringen till porträttet av Anton Håkansson här ovan saknas sonen Ivar Håkansson, som for till Amerika 1911 och senare 1917 fördes till obefintlighetsboken. Det har dokumenterats att han 1917 var ogift och bodde i Minneapolis. Han arbetade som hisskötare på varuhuset Dayton Company. Hans ansökan om medborgarskap är daterad i juli 1918. Han bodde 1920 i Minneapolis tillsammans två av sin mors syskon som utvandrat dit från Gundrastorp.

Dayton Company i Minneapolis

Även Thure Håkansson emigrerade till Amerika. Han for 1912 och bodde i Minneapolis 1918 när han ansökte om medborgarskap.

Här ses familjen Håkanson samlad framför det nya boningshuset någon gång under år 1908 eller 1909. Personerna är från vänster: Anton f 1862, Gunilla f 1866 med sitt yngsta barn Gerda Linnea f 1907 på armen. Därefter stående (är nog) fr v: Anna f 1897, Nils f 1902, Clary f 1886, Ruth f 1899, Thure f 1896, Ivar f 1894, Axel f 1888.

 

Top