August Wennerberg (1856–1926) från Hästberga blev specerihandlare i Stillwater

VERUM. Skolläraren i Vittsjö August Nilsson Wennerberg, som var född 1858 i Hästberga, Verums socken, avflyttade hastigt från Vittsjö 1887. Senare under samma år - den 22 augusti - blev hustrun Anna Andersson och dottern Agda Elisabeth noterade som utflyttade till Amerika tillsammans med August, men deras utresa skedde först 1888.

August Wennerberg på ett suddigt skolfoto från folkskolan i Vittsjö. 

Äldsta dottern Agda Wennerberg (1886–1961) bodde sedermera i Center City och modern Anna bodde efter faderns död hos dottern till sin död 1951. I juli 1887 hade Olof Kulldorff (1862–1942) antecknats som inflyttad till Vittsjö socken och hans legendariska lärargärning där varade livet ut. I hans dödsruna står: Han var född i Visseltofta, avlade folkskollärarexamen i Växjö och var lärare i Vittsjö från 1887 till uppnådd pensionsålder. Olof Kulldorff var sedan 1893 gift med Anna Anderssons syster Karolina Andersson och blev således svåger med den till Amerika utvandrade verumsfödde skolläraren August Wennerberg.

Skälet till att Wennerberg hastigt lämnade Vittsjö står att finna i den tidens nyhetsorgan på ömse sidor Atlanten. I svenskamerikanska ”Gamla och nya hemlandet” kunde man den 1 januari 1887 läsa notisen:

LUND. Förfalskning af seminariebetyg. Folkskoleläraren August Wennerberg i Vittsjö, Skåne, sökte förenade klockare, organist- och folkskolelärarebefattningen i Fjelkestad. Han erhöll första förslagsrummet och vid valet fick han platsen. Det upptäcktes sedan att han förfalskat sina seminariebetyg, hvilka han i några ämnen höjt från "godkänd" till "icke utan beröm godkänd." Klagomål häröfver anfördes i Lunds domkapitel, men återtogos, hvarefter domkapitlet" hänvisade saken till länsstyrelsen, enligt hvad skrifves till Sw. Ltid:g (Svensk Läraretidning). W. har nu gjort sig osynlig. Det antages att han rest till Amerika från hustru och barn.

Texten var i sin helhet citerad från en notis som hade införts i en del svenska tidningar under december 1886.

August Wennerbergs föräldrar Nils Gummesson och Bengta Andersdotter hade en liten gård i Hästberga som kallades ”Gummesagården”. Där föddes sju barn åren 1854 till 1873. Sonen Per tog namnet Ekberg och sonen Erik tog sig samma efternamn som August. Då fadern hade avlidit 1905 saknades kännedom om var de tre sönerna befann sig. I bouppteckningen, som saknade tillgångar, skrevs att August, Per och Erick Nilssöner ”vistas på okänd ort”.

Det har senare blivit känt att August fanns i Amerika och brodern Per (Peter) Nilsson Ekberg, som var född 1863, på 1890-talet kom till Praestö amt på södra Själland där han var ”Tömrer och hjulmand”. Per dog där 1913. Brodern Erik Nilsson Wennerberg arbetade som snickare och bodde i Malmö och Helsingborg 1894–1897. Han återkom till födelsesocknen där han råkade i konflikt med grannarna i Hästberga. Han utvecklades till en ”rättshaverist”. Erik noterades som obefintlig 1906, men dog i Verum 1938.

Familjen Wennerberg som utvandrade från Vittsjö bosatte sig direkt efter ankomsten i Stillwater i staten Minnesota. Maken drev där speceributik och blev engagerad i musiklivet och församlingsarbetet. De fick barnen Bernhard (1889–1977), Gunnar (1896–1973) och Ruth (1900–1987). Äldsta dottern Agda blev musiklärare och sedan organist. Hon dog ogift 1961. Ruth blev lärare och Gunnar blev tandläkare. Äldste sonen Bernhard blev framgångsrik jurist och advokat. Han är också omtalad som en skicklig talare och blev 1913 Minnesotas förste ”state oratorical champion”. Detta nämns på hemsidan för Gustavus Adolphus College: Gustavus Adolphus College har en anrik historia med tävlingar i ”tal och debatt” som stäcker sin mer än 100 år tillbaka i tiden. Skolan fick medlemskap i Minnesota Intercollegiate Oratorical Association 1901 och fick 1913 sin första ”statsoratoriske” mästare när S. Bernhard Wennerberg vann titeln.

August Wennerberg blev 1894 vald som ”Synodalombud” i Stillwaters lutherska församling. August fick ta emot stor uppskattning för sitt församlingsarbete – ibland till sin stora förvåning. I maj 1898 rapporterade tidningen Svenska Amerikanska Posten: STILLWATER, Minn.- Angenämt öfverraskad blef hr A. Wennerberg af den lutherska församlingen i fredags qväll sistlidna vecka då han, som vanligt, kom ned till kyrkan för att öfva sångkören. Han fann nemligen kyrkan fyld med folk som bragt med sig diverse förfriskningar förutom en gåfva af öfver $ 80 i kontant som af pastor Tholander, på församlingens vägnar, öfverlämnades. Ett trefligt program af sång och musik utfördes.

Staden Stillwater där Wennebergfamiljen och många svenskar slog sig ner skildrades den 26 februari 1901 i tidningen Svenska Amerikanska Posten. I texten som hade rubrikek “En tripp till Stillwater” omtalas Wennerberg som groceryhandlare och orgelnist. August Wennerberg avled 1926 och har sin minnessten på Fairview Cemetery i Stillwater. Hustrun Anna levde till 1952 och nådde en ålder av 90 år.

När August Wennerbergs son Bernhard, som sedan 1920 varit County Attorney i Chisago County, våren 1936 kandiderade för att bli “Attorney General” (justitieminister i staten Minnesota) beskrevs hans karriär i den svenskamerikanska pressen: Wennerberg, kandidat för attorney general (25/3 1936) Countyadvokaten i Center City, Minn., Bernhard Wennerberg, anmälde sig den 19 mars som kandidat för republikansk nomination till attorney general. Mr Wennerberg har varit countyattorney i Chisago County i 16 år. Han är född i Stillwater och har studerat vid Gustavus Adolphus college och St. Paul College of Law. Han har under flera år varit verksam för det republikanska partiet, medlem i Younger Republican föreningen, medlem i republikanska statscentralkommittén sedan 1932 samt partitalare vid 1934 års republikanska statskonvent. Mr Wennerberg är f. n. president i Minnesota Attorneys Ass:n, vicepresident i Minnesota Law and Order League, har organiserat Chisago County Gun Squads och på andra sätt bidragit till att bekämpa brottsligheten. […] Mr Wennerberg är en duktig advokat och är väl kvalificerad för det ämbete han söker.

Svenska folkets tidning rapporterade den 18 maj 1894 om den svåra regnstorm som drabbade August Wennerbergs “Grocery Store”: Ett skyfall hemsökte i Onsdags eftermiddag Stillwater. Regnet föll i strömmar ned och bortsopade trottoarer, blocksättning och hus. Smeden A. Liljegren befann sig i ett af de underminerade husen och följde detta på dess färd ned. Det var hardt när omöjligt att rädda den arme mannen och först när han kommit ned till Lake St. Croix, lyckades man få honom på det torra; dock hade han lidit så svåra skador, att han i Söndags afled. Skyfallet förstörde egendom till ett värde af öfver $50,000. Dagen derpå voro flera hundra män sysselsatte med att reparera de totalt förstörda affärsgatorna och man hade i Söndags hunnit ställa allt i ganska presentabelt skick, då ånyo en regnstorm kom, hvars verkningar dock ej voro så svåra som onsdagens.

En bild av förödelsen där August Wennerbergs hus har bildtexten: View of August Wennerberg & his Store, Fourth & Hickory Streets. Looking west after a cloudburst. Stillwater washout. A major washout occurred on May 9, 1894. Av bilden till höger ser man att Wennerbergs butik hade legat helt nära kyrkan.

 

Top