Vilande civilförsvar och hemvärn rustas åter upp

VITTSJÖ. Läget skärps! På den tiden, under andra världskrigets dagar och därefter var Sverige rustat att försvara landet Sverige om den lede fi skulle angripa. Då fanns aktivt hemvärn, aktivt civilförsvar och aktiv lottakår, förplägnadslottor och sjukvårdslottor. Alla var bereda inom sitt område att göra sin insats för landet. Antalet skyttevärn på landsbygden och vid kusterna var nog uppe i tusentals.

Läget var kritiskt den 3 sept 1939

Dåvarande regering och försvarsmakt beslutade också att antalet regemente skull minskas till ett fåtal i landet. Inget hot fanns att främmande makt skulle angripa och hemvärn samt civilförsvar hade ingen uppgift och därmed lades dessa institutioner ner i malpåse. Sverige var neutralt och därför behövdes inget försvar?

En hemvärnsgrupp 1940. Främre raden f v: Karl Sandberg (hemvärnschef), Börje Lundstedt, John Edfors, Stig Andersson, Göte Nilsson och Einar Fluur. Bakre raden f v: Allan Hallström, Sven Troedsson, Nils Kroon, Sten Andersson, Folke Nordén och Harald Cervin.

I dagens akuta läge är situationen en annan. Civilförsvaret är på gång och hemvärnet håller på att rustas upp och 16-åringar ha fått besked vad som gäller! Regementen byggs upp, flygplatser läggs ner och nya mer strategiska flygplatser byggs. Allt för att försvara Sverige mot fientligt angrepp. Civilförsvaret och delvis hemvärnet kan tagas i anspråk vid tillfälle till exempel eftersök och liknande situationer.

De gamla byggnaderna av armerad betong töms av husvagnar och annat som sparats för kommande behov. Nu kanske de åter börjas fyllas med diverse militärt material då regementen är bortsopade. De gamla fordonen i form av motorcyklar, bilar och stridsvagnar såldes ut till privatpersoner. Nu behöver fordonsparken förnyas eller kanske militära myndigheten ”inkallar” privata fordon från privatpersoner till tjänstgöring inom militära verksamheten. Sådant har skett tidigare!

Mobilisering skedde under både första och andra världskrigen. Under första världskrigets mobilisering skedde larm via kyrkans klockor, Se nedan kopia av inkallelse.

Inkallelse under andra världskriget skedde med telefonbud. I mitt hem fanns telefon men flera andra grannar hade inte denna modernitet. Skribenten minns att min moder tog emot sådant samtal då Sture Larsson och Amner Christiansson skulle larmas. Sture fanns hemma hos oss och hjälpte min fader och han gav sig genast hem och kom snabbt tillbaka i annan klädsel. Min moder cyklade en dryg kilometer för ett meddela Amner som var hemvärnsman. En kort stund senare kom Amner cyklande med hemvärnsuniform samt hjälm på huvudet. Troligen hade han även geväret på ryggen? Minnet sviket i detta fall. Nästan triumferande ropade han: Nu är det krig! Amner såg sin chans att försvara landet.

Amner överlämnade personligen julkort med detta märke som frimärke.

Hemvärnet i Vittsjö-Verum var verkligen aktivt under andra världskriget och flera år därefter. Till stor del beroende på aktive hemvärnschefen Arne Gunnarson. Vid storövning kunde det samlas nära hundratalet hemvärnsmän samt lottor i skilda befattningar. Arne kunde verkligen engagera de han kom i kontakt med! Det var inga hårda ord men desto kraftfullare.

Fotnot; Vid en hemvärnsövning skulle hemvärnet i Hästveda försvara Skeinge säteri där Vittsjö skulle anfalla. På förmiddagen kom en av säteriets anställa och körde fram med traktor med tillkopplad kreatursvagn samt hämtade ut en brunstig ko som lastades i vagnen. Mannen förklarade att han skulle köra med kon till en tjur i grannskapet. Efter en stund kom ekipaget tillbaka och bakre delen av vagnen öppnades. Ut strömmade ett tjugotal hemvärnsmän från Vittsjö, vilt skjutande i alla riktningar, Säteriet intogs och bemannades snabbt av hemvärnsmännen i kovagnen!

 

Top