HENNINGS I VITTSJÖ SÅLDE ”ALLT”

 

Vittsjö. En av de äldre byggnaderna i Vittsjö är Hennings, Henning Anderssons mitt emot Gåsadammen som byggdes 1887, före järnvägens ankomst till Vittsjö. Exteriören i dag är totalt förändrad från affärsfastighet till hyresbostäder vid Markarydsvägen 5. Troligen var det en affärslokal redan från början. Affärsverksamheten fortsatte till omkring 1960 då affären upphörde. Under glansdagarna såldes ”allt” i affären från hästskor till barnvagnar, salt sill, kristallglas och specerier.

 

Henning Anderssons affärsbyggnad från slutet av 1800-talet.

 

 

 

Henning Andersson vara född strax intill sin affär och byggde sin fastighet som bostadshus men ändrades snabbt till en affär där allt såldes. Hennings var den ledande butiken i Vittsjö under många år, en verklig speceriaffär. Från Markarydsvägen var det en trappa upp till butikerna.  I norra delen av fastigheten var livsmedelsbutik och i södra delen fanns järnvarubutiken där allt kunde köpas från små nubb till plogar och harvar. På andra våningen fanns barnvagnar, gardiner porslin och mycket annat. Beträffande barnvagnar finns följande fakta: En känd humoristisk Vittsjöbo kom för att köpa en barnvagn. Sedan beslutet var klart skulle expediten se vad barnvagnen kostade och sökte ett nummer på vagnen. Kunden svarade: om det kan vara till någon ledning så är det unge nummer två!
Efter hand som verksamheten utvidgades vid sekelskiftet byggdes en lagerlokal 1902. I denna lagerlokal förvarades de större och skrymmande varorna, spisar, plogar med mera.
I samband med Henning Anderssons bortgång 1937 övertog sönerna Gustaf och Lars den omfattande rörelsen och då renoverades och ombyggdes fastigheten. Då kunde nästan allt köpas hos Hennings som blev något av ett köpcentrum för hela Vittsjö med omnejd. Efter hand blev konkurrensen allt för omfattande och rörelsen avvecklades 1960.

 

Bilden visar byggarbetarna då fastigheten omändrades 1938.

 

 

Einar Larsson köpte fastigheten 1962 och hade speceributik i norra delen av fastigheten till 1966. Han minskade ner verksamheten och hade affären i källarplan ett par år. I södra delen där järnaffären hade haft sitt utbud, hade Inga Maj Bengtsson damfrisering 1962- 1969. År 1962 ändrades ovanvåningen till bostäder, där det tidigare såldes barnvagnar. År 1968 var det Erik Paulsson som förvärvade fastigheten och efter ett par år hade även de tidigare affärslokalerna omändrats till bostäder. Nästa ägare var Sten Elver och Håkan Vemmenby. Numera är det Fernebrand Fastighetsbolag som är ägare.
Fastigheten har som adress Markarydsvägen 5 och är belägen norr om och intill de nerbrända fastigheterna vid Markarydsvägen 3 där bland annat ”Hennings” Gustav och hans hustru Ellen bodde innan Erik Gustavsson flyttade in.
Inom kort se artikel om ny planerad byggnation vid Markarydsvägen 3!

Top