GAMMELGÅRDEN VAR MELLANGÅRDEN PÅ 1500-talet

VITTSJÖ. Redan på 1500-talet existerade Gammelgården men kallades då för Mellangården. Söderut låg Hålegården (Allaktivitetshuset) och norrut låg Vittsjögården och då var det ganska naturligt att det fick bli Mellangården. Namnet Gammelgården är tämligen nytt och kom omkring 1950 då Åke Ernstson startade caférörelsen i den gamla gården. På 1500-talet fanns det således tre gårdar i det som senare skulle bli Vittsjö centralort.

BILDEN visar Gammelgården omkring 1910. Ett av de gamla träden finns fortfarande kvar

 

Ägareförhållandet långt tillbaka har inte gått att kartläggas utan ingående studier och detta har inte skett! I slutet av 1700-talet fanns en ägare vid namn Per Persson och hade till yrke glasmästare. Han avled 1805. Johannes Olsson var nästa ägare och han var gift med Per Perssons dotter och övertog gården 1851. Johannes betalade gården med 1 888 riksdaler Banco vilket översatt i kronor skulle bli omkring 7 500 kronor. Han sålde fastigheten vidare till Magnus Alfred Nibelius 1865 för 14 000 Riksdaler Riksmynt (cirka 14 000 kronor). Nibelius hade någon form av affärsrörelse. I detta skede kom även ”bagarmoran” Elsa in i bilden. (se kommande artikel angående Sjövik)

Under 1900-talet har det varit en del förhållanden med ägarbyte av fasigheten. Josef Nilsson köpte fastigheten i början av 1900-talet. Lantbruket var beläget upp till Kyrkovägen och hade nog inte stor areal. Josef Nilsson hade redan under första världskriget bilstation (taxirörelse) samt caférörelse som tydligen var en idyll då serveringen till en del skedde andra sidan landsvägen (Markarydsvägen) på dem plats där nu Gåsadammen finns. Tidigare hade Elsa Andersson bageri- och caféverksamhet omkring 1880 till in på 1900-talet.

Josef Nilsson gifte sig med Edit Persson, syster till källarmästare Edvard Persson, Vittsjö hotell. Nästa ägare till Gammelgården var Stig Nilsson som hade fastigheten fram till 1975. Därefter var Anni & Mats Jensen ägare.

Edit Nilsson hade en butik omkring 1916- 1933 och denna verksamhet övertogs av Alice Wivsten Persson som hade manufakturaffär fram till 1941 då hon flyttade närmare centrum. Asta Ruderstam öppnade café och bageri Trettonafton 1934 under firmanamnet Vinercondis. Denna serviceverksamhet hade hon där till 1943 då hon flyttade närmare samhället, Hässleholmsvägen 5. Under någon tid hade Herta Andersson damfrisering i fastigheten

Caférörelsen låg nere till 1948 då Åke Ernstson åter startade caféverksamhet. I samband med öppnandet ”döpte” han caféet till Gammelgården och denna benämning har fortsatt. Verksamheten utökades till biljardrum fram till 1950 då verksamheten överläts till Franzén under ett par år. Ester Olsson övertog Gammelgårdens café fram till 1969 då denna verksamhet tydligen upphörde. Caférörelsen disponerade västra delen av fastigheten medan manufakturbutiken höll till i östra delen.

I källaren fanns en fiskaffär som ägdes av Cronvall men där fanns också Bernhard Fors med sin cykelverkstad samt försäljning av velocipeder. Fors kom till Vittsjö 1933 och började då med reparationer och försäljning av cyklar i källaren under manufakturaffären i östra delen. Manufakturaffären upphörde 1941 och då flyttade Fors två! trappor upp. En trappa upp till markplan och ytterligare en trappa upp till våningsplan. Han var kvar på denna plats till 1955 då han flyttade ett par hundra meter norrut där en dåtidens moderna bensinmack uppfördes. På sin gamla plats hade Fors i slutet av 1930-talet övertagit Josef Nilssons bensinförsäljning.

Sedan Fors flyttat kom Brokiga Boden in med sin verksamhet och försäljning av allehanda konsthantverk. Ägare till företaget var Karin Hoberg som upphörde med affären 1968. I Fors cykelverkstad flyttade sadelmakare Torsten Johnson in och hade sin firma där till 1950 då han flyttade mer centralt.

Med ingång från gårdssidan hade Åke Ernstson ölnederlag 1945- 1948 som han överlät till Viktor Johansson som i sin tur överlät rörelsen till Malte Månsson 1950.

Numera är Gammelgården enbart bostadsfastighet,

BILDEN visar Gammelgården som den ser ut i dag.

 

Top