SJÖVIK BLEV AVSTYCKAT

VITTSJÖ. I tidigare artiklar har det nämnts om Sjövik, fastigheten mitt emot Gåsadammen, Markarydsvägen 9. Sjövik är nog mest känt som pensionat Sjövik under pensionatens glansdagar. Fastigheten blev avstyckad från Gammelgården 1815 som på 1500-talet benämndes Mellangården. Släktskapet mellan de olika fastigheterna i nuvarande kvarter har varit tämligen omfattande.

BILDEN visar hus Sjövik gestaltade sig omkring 1885. Främst t v finns bröderna Axel, Olof och Henning Andersson. Kvinnan på trappan är Helena Håkansson gift med urmakare Henning (2010 11 08).

 

Som tidigare omtalats var det glasmästare Per Persson som ägde både Gammelgården och Sjövik 1748- 1805. De hade en dotter Helena 1790- 1838 som gifte sig med kronolänsman Jacob Peter Brock † 1820. Helena och Jacob lät förmodligen bygga Sjövik 1815-1818. De i sin tur hade en dotter Marie Louise 1820- 1891 som ärvde Sjövik. Marie Louise Brock gifte sig med Per Andersson f 1818 och tillsammans drev de gästgiveri och affär.

Marie Louise och Per hade åtta barn och ett av dessa var Henning som senare blev grundare till Henning Anderssons speceri- och järnaffär, då Markarydsvägen 5, numera bostäder. Hennings broder Axel hade lantbruk innan han flyttade till Lilla Vittsjö där han bland annat hade försäljning av explosiva varor i krutkällaren.

Under åren 1909- 1912 hade Betty Ottosson syeri i norra delen av fastigheten.

Sjövik köptes 1895 av bagargesällen Olof Florin (Fader till Hugo som var det förstfödde på 1900-talet.) Olof hade tidigare varit anställd hos bagarmoran Elsa Andersson på Gammelgården 1883- 1885 (se tidigare artikel). Utöver lantbruket bedrev Olof även bageri i Johannessons fastighet (2010-11-13) under år 1895. Olof gifte sig med Annette 1898 som var anställd hos bagarmoran men reste till Amerika 1880 och återkom fem år senare. Då uppstod tycke mellan de båda tidigare arbetskamraterna.

I den så kallade kongressalen var från början en lada som tillhörde jordbruksfastigheten. År 1847 som finns angiven kan antas vara byggnadsår!

Olof hade även ansvaret för gästgiveriskjutsar och persontrafik med bil. Han hade uppdraget att köra likvagnen som inköptes 1900. Han skulle även skjutsa länsman till olika förrättningar. Olof Florin avled 1915 men sterbhuset förvaltade egendomen fram till 1918 då Jacob Bengtsson blev ny ägare fram till 1924 då N Andersson förvärvade. År 1926 köpte källarmästare Edvard Persson fastigheten som överläts till hans son Ragnar 1948- 1967. Under åren då Edvard Persson var ägare var det flera arrendatorer, bland annat Edit Nilsson, Gerda Hullegård och Karl Klang.

Charles Lundbom hade pensionatsrörelse från 1950 och ett antal år framåt. Under ett par år omkring 1914 hade Lisa och Lydia Trobeck manufakturaffär i fastigheten. Bernt Andersson köpte fastigheten 1973 och numera är det Fernebrand Fastighetsbolag som är ägare.

Sjövik från i dag. Annexet t v  var en tillbyggnad  där ladan blev kongressal och är i dag renoverad.

 

Top