FLERA BUTIKER I EGON NILSSONs HUS

Vittsjö. I minimalt utrymme hade Agda Johansson sin manufakturaffär vid Hässleholmsvägen 21. I dag ägs villan av Egon Nilsson (Egon mitt i byn!) som köpte fastigheten 1960 och flyttade dit 1965. Agda Johansson * 1888 var bosatt i Månsatorp och avled 1980. Innan hon öppnade affärsrörelse i Vittsjö 1921? Hade hon anställningar i södra Skåne. Hon hade affär i blodet eftersom hennes fader hade affär i Bjärnum.


Agda Johansson i sin butik i Egon Nilssons fastighet.

Villan vid Hässleholmsvägen 21 byggdes troligen 1903, byggmästare okänd, kanske Johannes? Kanske var det första handlaren: Blomster-Sigrid Johansson som hade blomsteraffär i fastigheten.  Agda Johansson började troligen sin affärsrörelse 1915 i det som senare skulle bli Bröderna Larssons (Vittsjöhallen) med ingång en trappa upp från södra hörnet utmed Hässleholmsvägen. Butiken var synnerligen välsorterad med det mesta inom tyger, sybehör, knappar och leksaker samt karamellburkar som hon flitigt bjöd av.

 

Agda Johansson utanför sin första rörelse där senare Bröderna Larsson etablerade sig.

 

I Egon Nilssons fastighet hade handlanden O G Nilsson sin verksamhet efter Sigrid Johansson. Sedan O G Nilsson flyttat kom Agda Johansson in som affärsägare och husägare. Troligen i början av 1930-talet hade Agda Johansson sin butik i Egon Nilssons fastighet.

Det är möjligt att hon kom dit något år tidigare men uppgifter saknas om detta. Hon hade det mesta att sälja inom sin bransch som var tämligen omfattande. I affärslokalen plockades det fram ett urval att välja mellan och sedan fick det ligga kvar på disken där traven växte allt högre.

Här hade både O G Nilsson och Agda Johansson sina butiker.

Trots ett omfattande lager på disken visste Agda ganska säkert var i traven det sökta föremålen kunde finnas. Hon hade sin butik till minst år 1965? 1936 öppnade Bror A Nilsson herrekipering i fastigheten där han drev verksamheten till 1941då han flyttades till Zaunders fastighet.
Under en tidsperiod bodde Agda Johansson i rummet intill affären men cyklade till Månsatorp allt som oftast, då och då åkte hon taxi eller annan bil. Men varje onsdags- och lördagskväll vistades hon i Månsatorp.
Sedan 1960 är alltså Egon Nilsson ägare till fastigheten och har varit bosatt där sedan 1965. Även Egons fader Arvid Nilsson bodde där till han avled 1984, 96 år gammal.
Som framgår av artikel är det flera frågetecken. Den som vet vad som är rätt får gärna omtala detta så att rättelse eller tillägg kan införas. epe.

Top