PARKETTLÄGGARE RESTE KORS


Petter Stensson var född Christensson men ändrade namn till Petter Ch Stensson. Carl Stensson var född 1894 och avled 1985.

Sitt första offentliga framträdande hade Carl Stensson som medlem i Vittsjö Skytteförenings musikkår då han spelade vid invigning av Gustav Adolfsstenen 1912. Han var medlem i musikkåren 1910- 1915. Redan som trettonåring var han sin fader behjälplig vid reparation av taket och korset på kyrkans torn samt målning. Under uppväxtåren var Carl snickarlärling hos sin fader och var delaktig vid uppförandet av parkettfabriken vid Lehultsvägen 1917. Denna fabrik brann ner år 1922.

Strax efter parkettfabrikens uppförande tog Carl Stensson arbete som lärling i Göteborg och Stockholm med parkettläggarens svåra arbete. Han blev med tiden egen företagare i branschen och hade sin arbetsplats inte enbart i Sverige utan också i Norge och Danmark. Parkettbitarna kom från den nerbrunna fabriken där fanns stort lager parkett som räddades undan branden. Arbetet började minska i samband med Andra Världskriget pågående men många arbetstillfällen yppade sig senare då hälsovårdsmyndigheterna hade kommit fram till att betonggolv i industrier var livsfarliga. Det skulle vara parkettgolv! Bokparkett skulle det vara då det inte bildades flisor i träet vid förslitning.

Carl Stensson var bosatt i Göteborg ungefär 40 år med olika arbeten inom parkettbranschen. Då var det också modernt med parkett på trappor och då var det viktigt med rätt mönster på så små ytor. Intresset för skytte höll i sig även under vistelsen i Göteborg.

Vid återkomsten till Vittsjö omkring 1961 och hobbyintresset samlade sig kring numismatik, bowling och biljard samt dagliga promenader i omgivningarna, berättade Carl Stensson 1982.

 

Top