SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER 1916

VITTSJÖ. Enighetspartiet hade tydligen lokal försänkning även i Vittsjö då en inbjudan till deltagande i Enighetsförbundets skolmöte i Vittsjö den 22- 23 augusti 1916.

Enighetsförbundet fick sannolikt sitt upphov vid Uppsala kyrkliga möte 1593. Det var tydligen så att tämligen stor oenighet rådde mellan de olika stånden även på den tiden. Bildandet av Enighetsförbundet skedde 1632 efter kung Gustav II Adolfs död. Då var det synnerligen stor splitring mellan de olika stånden och förhållandet bättrades tydligen till viss del. Ännu i dag existerar Enighetspartiet fast i blygsam omfattning.


Den 22 augusti 1916 öppnades sammankomsten i missionshuset i Vittsjö då funktionärer utsågs till samlingen Svenska Folkskolans Vänner, troligen en lokalavdelning till Enighetsförbundet. Det var lärare, folkskolinspektör och präster som medverkade första dagen då kvällssamkväm med smörgåsar hölls i Södra skolan.

Andra dagen var det olika anföranden av lärare och dagen avslutade på Skansen med samkväm där fosterländskt föredrag hölls av författaren Pehr Johnsson, Broby och kantor Joh. Thysell, Höör. Samordnare i Vittsjö var lärarinna Berta Nilsson (tant Berta).


 

Top