NORE DELSMARK VAR POLIS I VITTSJÖ

 

Han var omtyckt men han var också fruktad av dem som kommit vid sidan av lagens gräns. Det gäller kriminalassistent Nore Delsmark som var bosatt i Vittsjö och sedan i Björkefalla. Han var gemytlig och trevlig men kunde ta i med hårdhandskarna ganska rejält. Han var född 1916 och avled 1984.

 

Nore Delsmark var född i Storvik i Gästrikland och kom som fjärdingsman till Verum med tjänstgöring i både Vittsjö och Verum. Tillsammans med polisman Ture Wester upprätthöll de ordningen i Vittsjö med omnejd under flera år. På den tiden fanns polisstationen i Vittsjö i kvarter Linden där Delsmark residerade några år. Efter förstatligandet av polisväsenden fick han placering i Bjärnum och senare i Hässleholm där han så småningom övergick i spaningsavdelningen inom kriminaltjänsten. Delsmark blev avtackad som kriminalassistent 1976 efter 30 år i tjänst hos polisen i Hässleholm och fick den traditionella guldklockan för nit och redlighet i tjänsten.

Omkring 1951 övertog han ett mindre lantbruk i Björkefalla där han bland annat bedrev fåravel vid sidan av sin tjänst som polisman. Efter pensioneringen 1976 intresserade han sig helt för gården i Björkefalla .

Nore Delsmark hade en stämma som överröstade det mesta och var han på det humöret tålde han inga motsägande svar. Han var ofta tämligen rå i sin hantering då det gällde men han var också gemytlig och trevlig i sitt umgänge med sin norrländska dialekt. I det privata umgänget var han en uppskattad gäst med sin särpräglade humor.

Top