Malte Nilsson reste kyrkans kors

VITTSJÖ. Malte Nilsson är ett tämligen gångbart namn. Men nämns ”Fläes Malte” är det betydligt fler av äldre generationen som kan identifiera denne Malte som var bosatt i Vittsjö tätort. Tillägget Fläes kommer från Flädet vid Gundrastorp. Malte var född 1902 i Flädet och avled i Skansenhemmet år2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Byggmästare Malte Nilsson från Flädet.

 

Maltes far var lantbrukare och snickare och då var det naturligt på den tiden att följa i faderns spår eller spån! Sin första anställning hade han hos sin farbror Snickar Johan. Efter ingånget äktenskap 1939 flyttade makarna till en villa i Vittsjö.

En och annan villa uppförde Malte också, men han intresserade sig mest för reparationer och renoveringar av hus i olika format. Visserligen hyvlade Malte en del takspån men på den tiden var det inte på modet att lägga sticketak men däremot var det betydligt flera som skulle har tegelpannor på sina hus och där fick Malte många arbetstillfällen.

Den högst uppsatta arbetsplatsen var då det murkna korset på kyrkan skulle bytas 1963. Malte tog sig ut genom en lucka allra högst upp för att mäta korset men tog sig snabbt in då molnen stod stilla medan den 30 meter höga kyrkan började luta! Måtten togs sedan kyrkan hade stabiliserat sig och sen gällde det att finna ett lämpligt ekträd. Den stora eken i Björstorp fick falla för korset och kärnvirket sågades med 25 centimeter i fyrkant och korsets höjd skulle vara sex meter. Det förra tornet restes 1907 och skadades vid blixtnedslag 1931. Skadorna lagades men stabiliteten var ganska skranglig.

KYRKMUREN FICK RIVAS!

På den tiden var det stora problemet att finna en mobil kran som kunde lyfta korset på rätt plats. Den enda lösningen var att tillverka takstolen på marken och placera korset i fundamentet. Kyrkmuren fick rivas då lyftkranen måste komma nära kyrkan. Stenarna i muren lades sedan på rätt plats, till och med mossan på stenarna återbördades till sin plats. Dessutom måste den översta delen av taket plockas bort för att kranen skulle klara av höjden. Det var ett precisionsarbete med dåtidens föga utvecklade teknik. Allt arbete skedde utan skyddsräcke och andra säkerhetsanordningar.

Malte Nilsson och Egon(mitt i byn) Nilsson jämte några andra personer var delaktiga i korsets uppkomst på sin plats. A Svensson från Vinslöv fanns på plats liksom Egon Holmberg. Troligen var även Egon Nilssons fader Arvid Nilsson på plats och begrundade arbetet. Några andra namn finns också på bjälkarna.

Sedan taket åter hade kommit på plats var det tid för målning av korset. Med hjälp av en stege tog sig okände målaren upp på korsarmarna och började sitt riskfyllda arbete, uppifrån och nedåt! Möjligen hade han ett rep om midjan som en säkerhetsdetalj? Vid fotograferingen av namnen på takstolen var det Helena Gustavsson som höll i kameran. Skrivaren gjorde ett darrande försök men misslyckades på dessa höjder.

Malte Nilsson var även specialist på att lägga halmtak. Malte var en levande historiebok som kunde mycket om gamla händelser och berättade gärna med humoristiska inslag.

Malte Nilsson och Egon(mitt i byn) Nilsson bekräftade med sina namn att de varit med om att resa korset 1963.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Nilsson(broder till Egon) sågade upp virket 1962, det som skulle bli ett kors.


Top