KÖRKORTETS HISTORIA

De flesta av oss har väl klenoden körkort som en av våra dyrgripar. En och annan blir av med klenoden längre eller kortare tid men de flesta får tillbaka färdbeviset. En liten historik om körkortets historia:
1661 fordrades det bevis för färd med vagn inom visst område i Stockholm. Det fanns även en lag
som förbjöd våldsamt ridande. Straffet för brott mot bestämmelsen gav 40 daler silvermynt.
Den som var under 15 år straffades med ris vid Rådhusgången.
1718 blev det beslut om högertrafik
1734 tillkom lagen om vänstertrafik.
1906 infördes hastighetsbegränsning i tätort till 12 km/tim och under mörker 10 km/tim. På
landsbygden gällde 25 km/tim samt under mörker 20 km/tim
Då gällde också väjningsplikt för motorfordon.
Kompetensbevis för framförande av motorfordon. Lägst 18 år
1916 tillkom lag om körkort för automobil. Då erfordras kännedom om fordonets beskaffenhet.
1920 tillkom lag om körkort för motorcykel
1923 erfordras krav för yrkesmässig trafik.
1923 tillkom lagen om rattfylleri
1948 tillkom lagen om viss körskicklighet
1967 infördes åter högertrafik
1972 beslutades om ny utformning av körkort
1975 blev de ny klassindelning av körkortet gällande i tio år
1983 slopads dispens för C behörighet
1987 ny indelning av körkort för tung eller lätt motorcykel.
1990 erhölls körkortet preliminärt för 2 år.
1993 tilläts övningskörning från 16 år
2006 måste privat övningskörning ha utbildad handledare.
2011 skydda ditt körkort. Kör lagligt och med förnuft!

 

Top