MEDBORGARHUS I VITTSJÖ REDAN ÅR 1932

 

VITTSJÖ. Det allra första medborgarhuset i Vittsjö skulle kanske kunna kallas allaktivitetshus i stället för att detta namn misspryder det riktiga medborgarhuset som invigdes 1969. Det som blev medborgarhus var JUF-stugan vid Pickelsjön som 1904 invigdes som skyttepaviljong för ortens skytteförening som bildades 1901.

JUF-stugan som den gestaltade sig före brandkårens övningsobjekt 1961

Skjutbanans anläggning var inte det allra bästa då bebyggelse började i Västanskogen och strandkanten var skyttarnas kulfång. Skjutbanan flyttade till Gundrastorp 1933 för att slutligen 1945 få sitt nuvarande läge vid Lehult.

Från 1933 fanns alltså ingen verksamhet i det som en gång uppfördes som skyttepaviljong. Möjligen var det sporadiska samlingar i huset. Redan 1932 var det ungdomskonsulent Magnus Björklund som köpte fastigheten för 600 kronor, kanske i JUF:s namn? och därmed hade JUF-avdelningen i Vittsjö en egen samlingslokal.
Det kostade en hel del att renovera upp den gamla skyttepaviljongen som troligen hade ganska sparsam inredning. JUF-avdelningen lånade 3 000 kronor för att rusta upp fastigheten med en scen i lokalen samt inköp av bord och sittplatser, främst bänkar. En stor kamin inköptes och det åtgick en del ved som att värma upp den stora lokalen. Det var dåvarande ordförandens uppgift att städa och elda före varje sammankomst och för detta arbete erhöll han tre kronor per gång. Vaktmästarsysslan löstes genom att Axel Pålsson anställdes som vaktmästare. Sannolikt hade han ingen ersättning för att elda och låsa upp dörrarna till olika sammankomster.  Han myste då han gick omkring och skramlade med sin stora nyckelknippa. Ju fler nycklar desto mer skramlade det! Under kalla vinterkvällar eldade Axel Pålsson i den stora kaminen så sidorna var glödgade. Varmt var det intill kaminen men ju längre ifrån blev allt kallare.

Axel Pålsson var legendarisk vaktmästare i JUF-stugan.

Axel Pålsson bodde i en liten stuga strax intill JUF-stugan och under sommartid skötte han uthyrningen av roddbåtar från stranden av Pickelsjön. Det var inte valören på pengen som var avgörande då han tog hyra för båtarna. Det var storleken på pengen som var det avgörande. En rödpeng (femöring) var i Axels ögon värd mer än en krona som var mindre till formatet!  Han hade också ett nöje i att berätta de mest osannolika historierna om sina jaktbravader.
Det blev allt för kostsamt att behålla JUF-stugan och därför såldes fastigheten till Vittsjö kommun 1947 för 19 000 kronor. Det var en lyckosam affär för JUF som i fortsättningen kostnadsfritt hyrde stugan av kommunen. JUF skulle reparera stugan för 3 000 kronor fram till 1954. JUF ägde rätt att behålla alla intäkter av hyra för fastigheten.
Avsikten var att JUF-stugan skulle användas som samlingslokal fram till dess att medborgarhuset byggdes. Det skulle dröja ända till 1969 men JUF-stugan eldades upp av brandkåren som ett övningsobjekt 1961. Därmed var samhället utan offentlig samlingslokal från 1961 till 1969. Det blev ett problem för många föreningar som haft JUF-stugan som samlingslokal. Nu fick föreningarna liksom hyra in sig i de olika pensionaten där samlingar hölls.
Nu är medborgarhuset en av samlingsplatserna i Vittsjö. Medborgarhuset kommer att förbli medborgarhuset och tjänstemannabeslutet att kalla medborgarhuset för allaktivitetshuset bör gravsättas snarast möjligt!

 

Top