DET HÄNDE 1951

Inför årets närmande mot slutet kan det kanske vara intressant att se tillbaka några år. Ett axplock av vad som hände i Vittsjö för 60 år sedan, alltså 1951:
Folkmängden var då 2 750 personer.
För uppvärmningen sålde Lantmannaaffären Brunkolsbriketter, Torvbriketter, Hushållskol och Koks.
Rikligt snöfall förstörde omkring 15 000 kubikmeter ungskog.
John Åke Nilsson anställdes som kommunalkamrer.
Luxus startade sin verksamhet.
Badpaviljong byggdes vid Pickelsjön.
Storkommunens kommunalfullmäktige höll sitt första sammanträde med Vittsjö, Verum och Visseltofta tidigare enskilda kommuner. Storkommunen startade 1952.
Hundraåringen Lars Nilsson avled i en ålder av 100 år och 100 dagar.
Slädparti ordnades vid Hultatorp skola över Frösboholma, Snärshult, Lönsholma och tillbaka till Hultatorp.
GIK:s revy fick genomföra fyra föreställningar innan alla hade fått sitt lystmäte.
Emmaljunga GIK firade 25 års jubileum.
Vittsjö skytteförening firande 50 års jubileum.
Hälsovårdsnämnden beslutade om sanering av det stora antalet råttor i församlingen.
Gunnar Månsson i Hyngarp byggde om sin epatraktor till ”hustraktor” för familjen och for till Norrland på semester under 25 dagar.
Tillbyggnad skedde av brandstationen.
Arrestlokalen i brandstationen utrustades med telefon för vakten.
Ebba Nilsson startade spettkaksbageri.
Aktiv verksamhet för att få idrottsplatsen färdig nästa år.
Televerket byggde automatstation i Hästhult.
Arbetarbostäder uppfördes vid Höjalen.
Vittsjö storkommun köpte den gamla befästningen Skansen.
Bussförbindelse mellan Vittsjö och Yxenhult startade.
Folkmängden vid årets slut var 2 758.

 

Top