SJUNNE SVENSSON DELADE UT RANSONERINGSKORT MED CIGARR I MUNNEN

VITTSJÖ/BRUNNSHULT. Sjunne Svensson var allra mest bekant som kristidens ordförande där han satt i gamla kommunalrummet (församlingshemmet) och delade ut ransoneringskort under krigstiden 1939- 1945. Han var mest igenkänd med sin cigarr i munnen! Sjunne Svensson var född i Brunshult 1889 i en syskonskara på sex. Sjunne Svenssons födelsehem ägs i dag av Sjunnes brorsonson Berne Svensson.
Han började sin arbetsbana på fädernegården som snart såldes till brodern Anton medan Sjunne köpte en villa i Vittsjö och flyttade dit. I Vittsjö startade han affärsrörelse inom skogsnäringen. Han ägde då större delen av skogsbeståndet i sin fädernegård och när denna del avyttrades köpte han en skogsfastighet i Lönsboda samt skogsfastigheter i Osby.
Snart nog kom han in i den kommunala verksamheten. Han var ledamot i kommunalfullmäktige samt ordförande i kommunalnämnden 1936- 1951. Vidare var han ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkoråd med flera andra förtroendeuppdrag.
CHAUFFÖRSSKOLA
Redan 1919 startade han tillsammans med en kompanjon en chaufförsskola i Vittsjö där det blev en ”grundlig” utbildning att på egen hand framföra ett motorfordon. Kanske och troligt är också att Sjunne Svensson tog sitt bilkörkort i Brunshult. På den tiden hände det att ”ingenjören” mötte upp i olika byar där det fanns körkortsaspiranter. Så var det även i Brunshult där ingenjören undfägnades med kaffe medan aspiranterna tog sig en runda på närbelägna åkern och betalade en femmas peng. Sen kom förarbeviset efter några dagar.
När kristidsnämnden etablerades med Vittsjö och Verum socknar blev Sjunne Svensson dess ordförande och samtidigt avsade han sig de flesta andra kommunala uppdrag där han var ordförande.
Sjunne Svensson var känd att ”alltid” ha en cigarr i munnen. Allt som oftast slocknade cigarrpinnen och då kom tändstickan fram för att få lite glöd. Huruvida han hade cigarren i munnen under olika sammanträde är obekant men då han satt på podiet och delades ut ransoneringskort fanns ”Havannan” på plats. De som kommer ihåg Sjunne förknippar honom med den bekanta cigarren.
Det hjälpte inte med övertalning för att få en extra ransoneringskupong. Sjunne var godmodig men principfast. En person som under krigstiden sysslade med kolning till gengasved kom nersotad till utdelningen, lindrigt ren. Ingen extra tilldelning av tvål ansåg Sjunne. Någon dag senare kom samme person då totalt nersotad av sot från kolmilan. Strängt taget var det endast ögonvitorna som i sin enkelhet lyste upp det helsvarta ansiktet. Ingen övertalning behövdes utan mannen fick sin extra tilldelning. Mannen i fråga var Allan Hallström.
Sjunne Svensson avled 1960.
Not. Har du någon bättre bild av Sjunne Svensson så vill jag gärna ha en kopia! epe

 

Top