Kärleksförklaringar i gamla dar.

Dessa kort är ur den samling som jag fick i arv efter min morbror och moster Einar och Agda Mårtensson. Korten är skrivna av min morfar och mormor under den tid då de var ”festefolk” alltså när de var ringförlovade.
Vissa av korten är skrivna i en enkel kod, andra är det inte. Men även om det inte står utskrivet hur mycket de känner och älskar varandra så kan man utläsa det i mängden av kort som sänts.
Här följer några av de kort som är i samlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortet är adresserat till Fröken Nanny Nilsson Ubbalt, Wittsjö. Sänt från Bjernum den 21-12 1902

 

 

 

 

Kortet är adresserat till Snickaren Herr
G. Mårtensson adrs A. P. Braums Möbelfabrik Bjernum. Sänt från Vittsjö 27-7 1904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta kort är adresserat till Gottfrid Mårtensson Ubbalt, pr Wittsjö. Sänt med järnväg PLK 174 8-4 1904.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta kort är ett av dem som är skrivna i kod. Adresserat till Fröken Nanny Nilsson adr Nils Andersson Ubbalt, Wittsjö.
Sänt från Bjernum 14-12 1904

 

 

 Även detta kort är skrivet med kod. Adresserat till Fröken Nanny Nilsson adr Nils Andersson Ubbalt, Wittsjö.


Top