JOHAN I LEHULT VAR EN GOD BERÄTTARE

LEHULT. Johan Bengtsson i Lehult var en verkligt god berättare som hade förmåga att på ett lugnt och fängslande sätt berätta om bygden.

När han kom igång med sitt berättande glömde han både tid och rum. Vid en bussresa norrut gjordes fikauppehåll vid Vättern. Efter ett par kilometers färd var det någon som upptäckte att Johan och hans kamrat saknades i bussen. Det blev återresa till fikaplatsen och där på en stenhäll satt Johan och hans kamrat i allsköns ro och berättade av hjärtans lust.

Johan Bengtsson var född 1902 på den gård som han senare brukade. Han avled efter kort sjukdomstid år 1980. Ett år före sin bortgång berättade han i en intervju om bygden och upplevelser och det är denna intervju som delvis återges. Han kunde då visa ut den gamla kyrkvägen från Hörja till Vittsjö, samma väg där Karl XII skulle ha färdades från sitt återtåg från Turkiet. Anledningen till en kyrkväg fanns från Hörja till Vittsjö var att många bosatta i Hörja färdades till stormarknaderna i Vittsjö. Tydligen var även kyrkan i Vittsjö attraktiv då vägen klassades som kyrkväg. Denna kyrkväg var i bruk så sent som 1862. Vissa avsnitt av den två mil långa vägen var i sådant skick att det var möjligt att där färdas med häst och skrinda till slutet av 1800-talet.
Johan Bengtsson kunde också visa platsen där en kavelbro var anlagd. Flera gånger hade Johan vandrat kyrkvägen mellan Lehult och Månsatorp, ledande en brunstig ko!
Intill kyrkvägen vid Lehult fann Johan resterna efter en gammal skvaltmölla och grävde ut denna. Då fann han också en äldre, troligen skvaltmölla som enligt sägnen skulle härstamma från Digerdödens tid på 1300-talet. Enligt sägnen skulle då hela Lehults by har dött ut. En pest som härjade på 1700-talet drabbade två gårdar i Lehult där endast en 15-årig flicka överlevde.
Johan berättade också om en kraterliknande fördjupning i skogen där, enligt sägnen en Dansk här skulle ha slagit läget innan anfallet skedde mot Svenska hären i Vittsjö 1612. Enligt Johan och sägnen skulle anfallet mot hären ha skett från fyra håll. (Not. Detta får nog anses som en sägen då alla forskningar ger besked om att anfallet om väster ifrån.)
Johan Bengtsson var på sin tid flitig besökare vid hembygdsföreningens vandringar under motto: Känn din bygd. Han var en tillgång som kände till det mesta i trakten och hade bevarat historier och historiska minnen från tidigare generationer.

 

Top