DET HÄNDE I VITTSJÖ 1942, ALLTSÅ FÖR 70 ÅR SEDAN

 • Den 1 januari var befolkningens antal i församlingen 2 725.
  • Då byggde Gunnar Månsson i Hyngarp ett eget vindkraftverk
  • Då utfördes vägrätning i Snärshult
  • Då var det några dagar mer än - 30° kallt
  • Då var det förbud att använda belysning i skyltfönster klockan 19.00- kl 08.00
  • Då var det ransonering på ”nästan allt” på grund av pågående krig i Europa.
  • Då öppnade charkuterist N J Bengtsson charkuteriaffär
  • Då inträffade en flygolycka i Kvidala. En pilot omkom medan en person räddade sig i fallskärm
  • Då startade Pingstspelen vid Turistgården
  • Då blev en snickerifabrik totalförstörd i en brand vid Lehultsvägen
  • Då kom fem så kallade Finlandsbarn till Vittsjö och ett till Emmaljunga
  • Då utsågs Åke Ernstson till brandchef >1970
  • Då höjdes brevporto för brev under 20 gam till 20 öre
  • Då avled den bekante folkskolläraren Olof Kulldorff, 80 år gammal
  • Då påbörjades invallningen mot Högholmasjön vid Höjalen.
  • Då bildades bandyklubben IK Sport
  • Då bildades hantverksföreningen
  • Vid årets slut var befolkningens antal i församlingen 2 759 personer

   

  Top