ORIONKÖREN BILDAD 1910

BJÄRNUM. Manskören Orion bildades av medlemmar ur NTO/IOGT- avdelningen i Bjärnum. Föreningarna bildades i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.

Bilden är exponerad omkring 1910 och medlemmarna i kören är kanske okända för dagens människor. Namnet Orion förklaras med ljusstarka stjärnor. Sannolikt var Oriongruppen även ljudstarka.
Men en förklaring kring de aktuella personerna kan kanske skingra eventuella tvivel.

Stående f v: Adolf Nilsson, Kvidala. Adolf hade någon form av affärsrörelse i Bjärnum, Gottfrid Nilsson, Kvidala, var fabrikör i Bjärnum. Dirigent N P Servin, Hillarp. Servin var lärare i Bjärnum fram till 1931. På äldre dag färdades han så sakteliga i sin Ford Junior. Oskar Nilsson, Kvidala, lantbrukare i Kvidala † 1954. Olof Johansson, Olastorp. Olof hade bland annat sonen Harald, Jeppatorp senare Verumsvägen, Vittsjö.
Sittande f v: Fredrik Persson, Röshult, data okänt. Otto Tuvesson, Hågnarp där han var lantbrukare. Ogift. † 1925. Nils Bengtsson d.y. Torrarp. Data okänt. Lambert Troedsson, Porrarp, lantbrukare i Porrarp. Johannes Persson, Röshult.. Data okänt.
Sittande främst f v Ivar Paulsson, Hågnarp. Data okänt. Ivar Johansson född i Olastorp och var under många år ägare till Vittsjö Lantmannaaffär (Thebrödsbageriet).

Top