FRUNTIMMERSVECKAN 1941

Signaturen ”Balder” alias Hans Flyborg var ganska flitig i historiska sammanhang och förmedlade sina kunskaper i pressen. Balder var född 1869 och kom till Vittsjö på 1920-talet. Han avled 1961. År 1941 skaldade han följande om ”fruntimmersveckan” 19- 24 juli.

För Fredrik vi gladligt och tacksamt oss buga,
han snäll kom med skurar i fruntimrens uga,
fast en väderleksprofet
sagt, den skulle bli het.
Tänk, va tockna profeter kan ljuga.

Men Sara fick vitsord, som visst var rätt fula
för skvätta ho ville ej ringaste smula
vi hoppas uppå
att den dagen få stå
lite varstans i Vittsjö och skula.


En dundertös är ju, som alla här veta,
samt givmild med duschar vår vän, lilla Greta.
Hon gav skurar och dagg
samt log skälmskt uti mjugg
då vi framåt i vätan sågs streta.

Och Johanna, som först bjöd så älskligt på sol
började sedan att mulna, precis som i fjol
och en störtskur vi fick
i sånt piskande skick
att den ramma båd byxa och kjol.

Men annars vår så gråtmilda vän, lilla Lena
oss brukar nedblötarätt långt uppåt knäna
hade bara att ge
pussar små klockan tre
och tänk, va kan väl gräbban
mena.

Vännen Emma var solig och klar hela dan
Intill sju, men sen blötte hon värre ner ”stan”
och mot midnatt hon kom
med ett åskväder, som
braka löst som en sprängbomb från plan.

Lilla Stina göt tårar i tusendetal
då en solen en kyss mellan flödena stal,
och nu känns det så gott
att vi rotblöta fått
i vårt Vittsjö på höjd och i dal.

Top